Najave i izvješća / 3. travnja 2014.

Ravnatelji škola bit će profesionalci s licencom

vodice_uvodna_mMinistar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović, gostujući na svečanom otvorenju državnoga stručnog skupa za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova koji se 1. i 2. travnja održao u Vodicama, istaknuo je važnost teme skupa „Ravnatelj u školskom menadžmentu“ jer će sigurno, naglasio je, usavršavanja ravnatelja o menadžmentu i rukovođenju škole biti jedna od tema neprestano prisutna u cjeloživotnom obrazovanju ravnatelja.

Uvodno obraćanje ministar Jovanović započeo je navođenjem promjena koje se pripremaju i očekuju u odgojno-obrazovnom sustavu, a koje su rezultat nezadovoljstva i problema koje imamo u sustavu.

– Nerijetko ćete čuti da Vlada i ministarstvo ne uvodi promjene, ali kada krenemo s reformama nailazimo na otpor. Sve odluke koje donosimo u Ministarstvu obrazovanja rezultat su usuglašavanja s ravnateljima, učiteljima i profesorima i temelje se na četiri cilja: dostupnosti i kvaliteti obrazovanja, uvođenju reda i racionalnom raspolaganju proračunskim sredstvima – istaknuo je ministar, naglasivši da ne provodi revoluciju, već evoluciju obrazovanja. Ministarstvo je u proteklih mjeseci donijelo čitav niz aktivnosti od iznimne važnosti za nacionalnu obrazovnu politiku i unapređenje navedenih ciljeva. Ono što će iz temelja promijeniti obrazovni sustav, ali ne preko noći, kazao je ministar, je Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije.

ministar_vodice_m– Strategiju je lako napisati, ali potrebno je donijeti čitav niz akcijskih planova čije će provođenje najviše ovisiti o vama, ravnateljima, učiteljima i nastavnicima. Jedan od prvih konkretnih rezultata provedbe Strategije sigurno će biti rekonstrukcija mreže škola i programa. Radi se cjelovita analiza jer želimo naglasiti profiliranje škola po sektorima, odnosno programima. Usporedo s tim provlači se potreba izmjene državnog pedagoškog standarda – kazao je ministar Jovanović, istaknuvši da se prvi rezultati provedbe Strategije očekuju u prvom kvartalu 2015. godine.

Novina od iduće školske godine, najavio je ministar, je redovita provedba Građanskog odgoja i obrazovanja u svim hrvatskim školama. Ministarstvo do kraja ove godine planira donijeti dva nova zakona, Zakon o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanja i Zakon o srednjoškolskom odgoj i obrazovanju. – Razdvojit ćemo ta dva zakona i očekujemo da ćemo do kraja godine kroz Zakon o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju definirati posebnosti srednjoškolskog obrazovanja koje su nedorečene u postojećim propisima – kazao je ministar. Isto tako, ministarstvo radi na donošenju novoga Pravilnika o vrsti obrazovanja učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika u školskoj ustanovi i učeničkom domu koji će biti u suglasju s novim kvalifikacijama i potrebama obrazovnog sustava, a radi se i na analizi i revidiranju sustava napredovanja učitelja i nastavnika te licenciranja njihovog rada i rada ravnatelja.  – Obveza licenciranja nastavnika, stručnih suradnika, ali i ravnatelja postoji već duže vremena, međutim, nažalost, nije zaživjela, ali je jedan od naših prioriteta. Očekujemo  da licenciranje i obrazovanje ravnatelja bude drugi konkretni rezultat Strategije i da ćemo do kraja ove godine imati postavljene jasne ciljeve kako to napraviti. Na taj način osigurat ćemo da reizbor ravnatelja i napredovanje u školama bude po jasnim kriterijima – naglasio je ministar Jovanović.

vodice_budak_mUz potrebu uvođenja licenciranja nastavnika i ravnatelja, Strategijom se predlaže da funkcija ravnatelja škola postane profesija, a ne usputna faza nastavnika u školi.- Ubuduće će svaki nastavnik koji želi postati ravnatelj morati proći edukaciju za ravnatelje. Zalažemo se da ravnatelj bude profesija, da se izrade kompetencijski standardi za ravnatelje i uvede institucionalno obrazovanje budućih ravnatelja. No, moramo razmisliti što s postojećim ravnateljima, a moguće je rješenje da se profesionaliziraju oni ravnatelji koji su sada u prvoj ili drugoj godini mandata – naglasio je Neven Budak, voditelj radne skupine za izradu strategije. Na skupu ravnatelja predstavio je osnovne odrednice strategije naglasivši da se njome predlaže i promjena kurikuluma škola, i to iz temelja, jer cijeli sustav obrazovanja, objasnio je, počiva na memoriranju činjenica umjesto na razumijevanju naučenog i stjecanju kompetencija. Očekuje se da će Strategija biti usvojena u svibnju, a njena primjena krenut će od jeseni, najavio je Neven Budak, dodavši da će, zbog potrebe izrade novih kurikuluma, uvođenje nove devetogodišnje škole početi za četiri godine.

vodice2_mOno što nijedna strategija ili bilo kakve promjene u sustavu ne mogu akceptirati su ljudi – učitelji, nastavnici i ravnatelji u školama, i njihov pristup i odnos prema radu, naglasio je u uvodnom obraćanju Vinko Filipović, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje. – Promjene u odgojno-obrazovnom sustavu neće se dogoditi ako se ne naprave promjene u inicijalnom obrazovanju učitelja i nastavnika i ako svi u sustavu ne shvate potrebu stalnog cjeloživotnog usavršavanja i obrazovanja – istaknuo je V. Filipović koji je ravnatelje upoznao s rezultatima analize postojećeg sustava stručnog usavršavanja AZOO-a i novom Strategijom stručnog usavršavanja za profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika.

O potrebi i planiranim programskim i strukturnim promjenama u hrvatskom obrazovnom sustavu predavao je dr. sc. Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja. Promjene su nužne, naglasio je, jer se za razliku od većine razvijenih zemalja struktura odgoja i obrazovanja u RH nije mijenjala zadnjih pedesetak godina i više. – U usporedbi s većinom zemalja EU, imamo kraće obavezno obrazovanje, kraće opće obavezno obrazovanje i kraće primarno obrazovanje. Pitanje je omogućava li postojeća struktura konkurentnost na razini globaliziranog gospodarstva, očekivanu razinu pravednosti odgojno-obrazovnog sustava i ozbiljnije kurikularne promjene – zapitao se Boris Jokić, ističući da nam primjer drugih zemalja može poslužiti kao primjer, ali ne smije biti osnovni razlog strukturnih promjena. Novom Strategijom planira se devetogodišnje osnovnoškolsko obrazovanje i ulazak djece sa 6 godina u formalno obrazovanje čime se utječe na smanjivanje utjecaja socio-ekonomskih razlika i osigurava ranije stjecanje temeljnih kompetencija. Govoreći o programskim promjenama u sustavu odgoja i obrazovanja, Boris Jokić naglasio je da planiranje i izrada dokumenata, kao što su NOK, HNOS, nisu bili međusobno koordinirani što je rezultiralo nepostojanjem zajedničkih odgojno-obrazovnih vrijednosti, načela i ciljeva, neusklađenošću metodološkog pristupa i nepostojanjem koherentnog sustava vrednovanja i ocjenjivanja. U izradu svih kurikularnih dokumenata u najvećoj mjeri potrebno je osloniti se na učitelje, nastavnike, ravnatelje i stručne suradnike, zaključio je. – Usporedno s izradom kurikuluma potrebno je naglasak staviti na izradu modela vrednovanja za učenje i vrednovanja kao učenje, a smanjenje modela vrednovanja naučenog, na uvođenje formativnog vrednovanja i na kombiniranje unutarnjeg i vanjskog vrednovanja – kazao je Boris Jokić.

Na stručnom skupu u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje sudjelovalo je gotovo 300 ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova. Na dvodnevnom stručnom usavršavanju, pored navedenih, predavanja su održali dr. sc. Božena Krce Miočić sa Sveučilišta u Zadru koja je govorila o marketinškoj orijentaciji škola, Mario Rogač, viši savjetnik AZOO-a koji je upozorio na greške i propuste ravnatelja srednjih škola i mr. sc. Dragan Knežević koji je predavao o ulozi i mogućnostima ravnatelja kao voditelja tima u školi. Ravnatelji škola upoznati su i s EU programima i fondovima za srednje škole i učeničke domove te smjernicama razvoja sustava stručnog usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje. Predavanja sa skupa ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova možete pogledati ovdje OVDJE