Najave i izvješća / 14. studenoga 2010.

Prva hrvatska konferencija o obrazovanju u kemiji

Prva hrvatska konferencija o obrazovanju u kemiji s međunarodnim sudjelovanjem održana je u Splitu od 10. do 14. studenoga 2010. godine. Konferencija je ostvarena zahvaljujući zajedničkoj suradnji s vodećim svjetskim udruženjem kemičara International Union for Pure and Applied Chemistry u sklopu programa Flying Chemists, Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Splitu, Hrvatskim kemijskim društvom i uz potporu Agencije za odgoj i obrazovanje.

Prva hrvatska konferencija o obrazovanju u kemijiOvom je Konferencijom započeo dugoročni projekt usmjeren ka kvalitetnijem stručnom usavršavanju učitelja i nastavnika kemije u Hrvatskoj koji će omogućiti bolju razmjenu iskustava učitelja i nastavnika kemije u Hrvatskoj i široj regiji.

Planirana plenarna predavanja i radionice vodećih svjetskih i domaćih predavača i radioničara Konferencije prepoznali su učitelji i nastavnici kemije cijele Hrvatske, koji su se odazvali u velikom broju te svojom nazočnošću i doprinosom u diskusiji i sudjelovanjem u radionicama, osigurali ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Nakon svečanog otvaranja Konferencije bilo je govora o Konstruktivističkom modelu i modelu procesuiranja informacija tijekom učenja i poučavanja tijekom predavanja uglednoga profesora Bob Bucata predavača na University of Western Australia. Slijedila su jednako zanimljiva predavanja profesorice Marian DeWane, Boise, Idaho, USA o odgovorima koje nastavnici nerado susreću u testovima svojih studenata odnosno o Primjerima studentskih poteškoća i trendova na prijemnom ispitu iz kemije te predavanje profesorice Mei-Hung Chiu, s National Taiwan Normal University, Kako poučavani shvaćaju kemiju – Kako trebamo poučavati?

Nakon drugog predavanja profesora Boba Bucata o Razinama apstraktnog razmišljanja u kemiji, učitelji i nastavnici imali su priliku izložiti prijavljene postere.

Drugi dan rada Konferencije obilježila su predavanja profesora Toma Greenbowea o Učenju u malim grupama i projektima, a o hrvatskoj inačici poučavanja otkrivanjem, temeljenoj na radu u malim skupinama učenika, govorio je docent Nenad Judaš, metodičar s Kemijskog odsjeka PMF-a u Zagrebu. Izrazito zanimanje učitelja i nastavnika pobudio je i profesor Mordechai Livneh, s Bar-ilan University Ramat-Gan iz Izraela svojim predavanjem o Kemijskim pokusima s malim količinama reagensa i jednostavnim aparaturama (Microscale Chemistry) i ekološki prihvatljiva (zelena) kemija (Green Chemistry).

Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Goran Sirovatka, dipl. ing., mr. sc. Nenad Marković, dr. sc. Ivan Vicković i Petar Vrkljan, prof. savjetnik, upoznali su učitelje i nastavnike kemije s rezultatima kvalitativne analize nacionalnih ispita 2008. iz područja prirodnih predmeta, a nakon svakog predavanja i izlaganja sudionici Konferencije imali su priliku komentirati, postavljati pitanja i diskutirati. Izabrana usmena priopćenja, primjerice prof. dr. sc. Tomislava Cvitaša s Kemijskog odsjeka PMF-a, Zagreb, Poučavanje kemije u Hrvatskoj – nekad i danas, Marine Stojanovske sa skopskog Sveučilišta o Pokusu kao sredstvu razbijanja zabluda na primjeru „sublimacije“ joda i prof. Melihe Zejnilagić-Hajrić, s Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu o Prethodno razvijenim kemijskim i fizikalnim koncepcijama kod studenata prve godine praćena su s velikim zanimanjem nazočnih kao i sva izlaganja nastavnika, studenata i znanstvenika. Upravo se takvim načinom rada nastojalo potaknuti učitelje i nastavnike kemije ka suvremenom pristupu stručnom usavršavanju putem odabira i raščlambe strategije učenja i poučavanja na svim razinama obrazovanja u kemiji. Neposredno sudjelovanje učitelja i nastavnika kemije, sudionika Konferencije u radioničkom dijelu trećeg dana Konferencije, izravni je primjer primjene kako u nastavnom procesu izabrati odgovarajuću strategiju poučavanja i pri tom poticati istraživačko učenje i učenje otkrivanjem u malim učeničkim skupinama.

U prilog navedenomu treba istaknuti nositelje radioničkog dijela koji se odvijao u učionicama OŠ Bol u Splitu: dr. sc. Metodija Najdoski sa skopskog Sveučilišta, Odabrani primjeri pokusa s malim količinama reagensa i jednostavnim aparaturama, dr. sc. Krešimir Molčanov, 90 minuta kemije (slobodnih) radikala, dr. sc. Nenad Judaš, Jednostavni eksperimenti koji povećavaju efikasnost učenja – primjena usvojenih znanja i Petar Vrkljan, prof. savjetnik, Kemijska ravnoteža i Plave otopine bakrovih(II) iona.

I nakon tri dana napornog teoretskog i praktičnog rada, učitelji i nastavnici kemije i svi sudionici Konferencije izrazili su posebnu zahvalnost članovima Organizacijskog odbora dr. sc. Nenadu Judašu, mr. sc. Marini Luetić i mr. sc. Roku Vladušiću, koji su omogućili ostvarivanje Prve hrvatske konferencije o obrazovanju u kemiji te kao trajnu vrijednost istakli mogućnost razmjene iskustava i primjera dobre prakse među učiteljima i nastavnicima kemije i poticanje suradnje između škola i vodećih institucija u području kemijskog obrazovanja.

Viša savjetnica za kemiju
Olgica Martinis, mag. spec.