Najave i izvješća / 9. listopada 2018.

Pristup nastavi TZK u Školi za život

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje održan je je u Vukovaru od 4. do 6. listopada 2018. godine 5. Simpozij učitelja i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture “Pristup nastavi tjelesne i zdravstvene kulture u Eksperimentalnom programu Škola za život“. Na Simpoziju je sudjelovalo 240 učitelja i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture iz svih županija Republike Hrvatske.

Voditeljice Eksperimentalnog programa “Škola za život” za tjelesnu i zdravstvenu kulturu Astrid Čulić, prof., Lijljana Hanžek, prof. i Ivana Kutle, prof., održale su predavanja i radionice s ciljem educiranja sudionika za novi pristup radu u Eksperimentalnom programu.

Astrid Čulić, voditeljica skupine za tjelesnu i zdravstvenu kulturu Eksperimentalnog programa „Škola za život“, na tematskom predavanju izložila je plan i dinamiku provedbe programa vezano uz predmet tjelesna i zdravstvena kultura. Liljana Hanžek i Ivana Kutle na radionicama su razradile primjere pisanja planova i programa za osnovne i srednje škole.

Ostale opće teme bile su u skladu s krovnom temom Simpozija, tako da je predavanje i radionice održala Sandra Višković, prof., s Kineziološkog fakulteta s temom Kurikularni pristup stručnoj i pedagoškoj dokumentaciji za osnovne i srednje škole. Predavanjem je ukazano na zakonsku regulativu evidentiranja odgojno-obrazovnog rada, na načela kineziološke struke općenito i potrebu bilježenja odgojno-obrazovnog rada u svrhu dokazivanja odgojno-obrazovnih odnosno stručnih postupaka. Na radionicama učitelji su predlagali načine i strukture evidencije odgojno-obrazovnog rada u predmetu Tjelesna i zdravstvena kultura u predmetnoj nastavi osnovne i srednje škole. U skupinama su izrađivali prijedlog strukture i elemenata pisane pripreme za nastavni sat i izvedbenog plana i programa.

Ivana Biljan, prof., viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge, Agencije za odgoj i obrazovanje, održala je predavanje na temu Postupanje odgojno-obrazovnih radnika u zaštiti prava djeteta. Predavanjem je ukazano na važnost uloge učitelja i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture u zaštiti prava učenika zbog specifičnosti predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura, opreme, prostora i uvjeta u kojima se izvodi nastava.

Dr. sc. Ana Žnidarec Čučković, s Kineziološkog fakulteta, imala je predavanje o Odgovornom ponašanju prema sebi i drugima – i donošenje odluka. Tema je prožela odgovorno ponašanje u pedagoškim situacijama te kako se u njima postaviti i optimalno ih razriješiti.

Nataša Muždalo, prof., iz Središnjega državnog ureda za šport, upoznala je sudionike s Akcijskim planom za provedbu mjera edukacije u borbi protiv nasilja u sportu na sportskim natjecanjima i izvan njih. Sudionici su upoznati s mjerama edukacije koje provodi Središnji državni ured za šport u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje u borbi protiv nasilja u sportu, koji su prilagođeni različitoj dobi učenika. Provedba Akcijskog plana zamišljena je kao interaktivni odnos u kojem su djeca i mladi nositelji i/ili aktivni sudionici većine mjera.

Predavanja i radionice održavale su se na tri lokacije u gradu: u Hrvatskom domu Vukovar, Ružičkinoj kući i Veleučilištu Lavoslav Ružička Vukovar. Zahvaljujemo Gradu Vukovaru na potpori u organizaciji Simpozija te Veleučilištu Lavoslav Ružička koje je osiguralo prostore za održavanje radionica.