Najave i izvješća / 9. kolovoza 2023.

Primjena suvremenih pristupa u nastavi talijanskog jezika

Državni stručni skup za učitelje i nastavnike talijanskog jezika, kao stranog jezika, Primjena suvremenih pristupa u nastavi talijanskog jezika održan je7. srpnja 2023. godine u XVI. gimnaziji u Zagrebu u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Organizirana su četiri predavanja i 2 radionice. Skup je otvorila vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje, a skupu su se pozdravnim riječima obratili i ravnateljica škole prof. Nina Karković, prvi tajnik Veleposlanstva Republike Italije u Zagrebu gdin. Ilario Schettino te gđa. Kristina Kovilić u ime Talijanskog instituta za kulturu u Zagrebu izloživši brojne mogućnosti sudjelovanja škola u raznim natječajima i projektima za učenike talijanskog jezika.

U prvom dijelu, dr. sc. Sandra Mardešić, izv. prof. izložila je temu Međujezik (Interlingua) kao zaseban jezični sustav osobe koja uči ili usvaja talijanski jezik s naglaskom na dinamičan sustav koji se mijenja sukladno duljini procesa ovladavanja jezikom i mnogim drugim čimbenicima kao što su poznavanje srodnih stranih jezika. U drugom dijelu izlaganja osvrnula se komunikacijske strategije učenika, na međujezične i unutarjezične pogreške te na osmišljavanje zadataka koji će pomoći učenicima da ih prevladaju.

U nastavku dr. sc. Ivana Lalli Paćelat izložila je osnovne smjernice za učenje i poučavanje talijanskoga jezika uz pomoć korpusa istaknuvši prednosti primjene korpusa i korpusnolingvističkih tehnika kao dodatne motivacije i zabavnog načina učenja jezika učenicima kojima su digitalni sadržaji i uporaba računala svakodnevica.

U radioničkom dijelu sudionici su konkretnim radom na računalima upoznali razne vrste alata i resursa za primjenu u poučavanju talijanskoga jezika, ali i kao postupak primjene raznih materijala za samostalno učenje.

Nakon stanke Petra Bernarda Blašković, mag. glume i lutkarstva izložila je kazališne alate i metode u nastavi uz pomoć primjera dugogodišnje prakse stečene u predškolskom i osnovnoškolskom sustavu u Italiji te istaknula važnost promišljanja kazališta kao medija potpore u nastavi. Ukazala je na svrhu kazališnog izričaja i mogućnosti koje ono pruža u dnevnom planiranju nastave. Sudionicima skupa predstavila je mogućnosti kazališne igre i mentalnih procesa kazališnih mehanizama te naglasila brojne mogućnosti interdisciplinarnosti kao sveobuhvatnog pristupa učenju i poučavanju.

U radioničkom dijelu sudionike skupa provela je kroz proces stjecanja vlastitog iskustva kazališne igre koje je moguće prenijeti na razne segmente nastave. Kroz primjer kazališne igre u konačnici sudionike je dovela do zajedničkog rezultata u obliku scenske minijature na zadanu temu.

U završnom dijelu skupa Marija Puškarić, prof., izložila je osnovna obilježja tehnike za lakše i brže čitanje tekstualnog materijala od uobičajenog uz jednaku razinu razumijevanja pročitanoga teksta koje se mogu koristiti izravno u nastavi i u samostalnom učenju u slobodno vrijeme. Osvrnula se i na rezultate istraživanja koji pokazuju da brzo čitanje potiče fokusiranost, koncentraciju, razvoj fotografskog pamćenja i proširenje memorije, odnosno općenito djeluje afirmativno na učenje istaknuvši važnost i ostalih aspekata čitanja, kao što su razumijevanje teksta, analitičko i kritičko razmišljanje. Na kraju uz pomoć primjera testa sudionici su imali priliku provjeriti vlastitu brzinu čitanja te globalno i detaljno razumijevanju teksta.

Nakon evaluacije skup je zaključila Marija Puškarić, prof. savjetnik, vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje.

Evaluacija

(pdf: 704,60 KB)

Preuzmi