Najave i izvješća / 16. ožujka 2018.

Prezentacije i materijali sa stručnog skupa za ravnatelje osnovnih škola, Šibenik ožujak 2018.

Objavljujemo prezentacije predavača i materijale s državnog stručnog skupa za ravnatelje osnovnih škola koji je Agencije za odgoj i obrazovanje organizirala od 12. do 14. ožujka 2018. u Šibeniku  pod nazivom “Profesionalno komuniciranje”.