Najave i izvješća / 19. listopada 2017.

Preventivne strategije u odgojno-obrazovnim ustanovama

sp1_mDržavni stručni skup Preventivne strategije u odgojno-obrazovnim ustanovama održan je u Primoštenu od 16. do 18. rujna 2017. godine. Sudjelovalo je više od 230 stručnih suradnika iz dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova iz svih dijelova Hrvatske. Skup je pozdravila Vera Šutalo, načelnica Sektora za zajedničke poslove i programe Ministarstva znanosti i obrazovanja i, u ime Jadranke Žarković-Pečenković, ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje, Alma Rovis Brandić, viša savjetnica za defektologe-socijalne pedagoge i preventivne programe.

sp4_mZnačaj interdisciplinarnog pristupa i timske suradnje, osobito u preventivnom radu, istaknut je uključivanjem predavača različitih struka: socijalnih pedagoga, psihologa, pedagoga, liječnika, komunikologa, odgojitelja, odgajatelja, učitelja i nastavnika. Plenarni predavači bili su prof. dr. Slavko Sakoman, prof. dr. Slobodan Uzelac, prof. dr. Dejana Bouillet, prof. dr. Danijel Labaš, dr. sc. Nansi Ivanišević i Sanja Horvatić. Provedbi skupa podršku i doprinos su aktivnim sudjelovanjem dale više savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Vesna Ivasović i Tončica Kalilić.

Održan je niz radionica, izlaganja, prikazani su primjeri dobre prakse u odgojno-obrazovnim ustanovama, prikazi slučajeva, rezultati istraživanja te iskustva u međunarodnoj suradnji. Održana su tri okrugla stola zajedničkog nazivnika Suradnja i umreženost, na kojima su zasebno obrađene teme Snage i otpori za preventivni rad, Profesionalizam u timskom radu i Briga o djeci u specifičnom riziku.

Radionice su bile usmjerene osvještavanju značaja dobrih odnosa kao polazišta u preventivnoj strategiji ustanove, osvještavanju značaja samoprocjene u gradnji odnosa, osnaživanju svih djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova u preventivnom radu na razini univerzalne prevencije, samopomoć u nošenju sa stresom, razumijevanju učenika u riziku i učenika s problemima u ponašanju, osvještavanju značaja procjene potreba u kreiranju preventivne strategije ustanove.

sp2_mRad socijalnopedagoške sekcije bio je usmjeren dovršavanju projekta Razvoj modela socijalnopedagoških intervencija u osnovnoj školi koju Agencije za odgoj i obrazovanje u suradnji s Učiteljskim fakultetom u Zagrebu i završnim aktivnostima vezanim uz pripremu za izdavanje priručnika Socijalnopedagoški mozaik. U projektu su razvijeni standardizirani postupci pravovremene i stručne identifikacije učenika s problemima u ponašanju, modeli socijalnopedagoške intervencije usklađene s identificiranim potrebama učenika te sustav mjerenja učinkovitosti socijalnopedagoške intervencije.

Posebna vrijednost stručnog skupa Preventivne strategije u odgojno-obrazovnim ustanovama nalazi se omogućavanju interdisciplinarne suradnje svih profila odgojno-obrazovnih djelatnika i međusobnom oplemenjivanju, uz poštivanje profesionalnih kompetencija i vrednovanju posebnog značaja svake struke i svakog radnog mjesta u radu na prevenciji svih oblika neprihvatljivih ponašanja djece i mladih. 

Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.