Najave i izvješća / 20. listopada 2010.

Prevencija ovisnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama

Predstavljen Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade. Imenovani županijski koordinatori za provođenje programa prevencije ovisnosti u osnovnim i srednjim školama

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa 20. listopada 2010. godine održan je stručni skup ‘Prevencija ovisnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama’, na kojemu je predstavljen Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014. godine. Riječ je o prvom dokumentu koji ujedinjuje preventivne strategije, a kojemu je cilj suzbiti i spriječiti pojavu svih oblika ovisnosti, te rizično ponašanje djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti. Bit programa su edukacija, radionice i promicanje zdravog života među mladima.

Skup je otvorio ministar znanosti, obrazovanja i športa dr. sc. Radovan Fuchs, koji je tom prigodom naglasio kako prevenciju treba započeti već u dječjem vrtiću, kada se usađuje pojam o štetnosti droge, te nastaviti u školama i na fakultetima. Jedino koordiniranim djelovanjem roditelja i društva mogu se postići pozitivni rezultati, poručio je ministar Fuchs.

Nacionalni program sadrži sljedeće potprograme:

1.Program prevencije ovisnosti za djecu predškolske dobi
2.Program prevencije ovisnosti za djecu školske dobi
3.Program prevencije ovisnosti za studente visokih učilišta
4.Program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi.

Važnu ulogu u provođenju različitih preventivnih aktivnosti na razini odgojno-obrazovnih ustanova imaju učitelji, nastavnici i koordinatori školskih preventivnih programa, a na razini područne i regionalne samouprave županijski koordinatori i županijsko povjerenstvo.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa imenovalo je za svaku županiju županijskog koordinatora za provođenje programa prevencije ovisnosti u osnovnim i srednjim školama.

Županijski koordinatori obvezni su članovi županijskih povjerenstava za suzbijanje zlouporabe droga koja su osnovana pri svim županijama. Osnovna zadaća županijskih koordinatora je prikupljanje i ujedinjavanje programa prevencije ovisnosti za osnovne i srednje škole prikupljenih od voditelja programa u školama te izrađivanje školskoga preventivnog programa za županiju u suradnji sa županijskim povjerenstvom i županijskim uredom nadležnim za obrazovanje te dostava na odobrenje Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.
Više od 50.000 osoba svakog dana manipulira s drogama, a najugroženiji je Zagreb u kojemu na 100.000 stanovnika ima oko 430 liječenih ovisnika, rekao je predstojnik Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH Dubravko Klarić te dodao kako nakon Zagreba slijedi Split.

Mladi koji konzumiraju drogu započnu često s 15 godina, no ima i ekstremnih slučajeva manipulacije drogama u dobi mlađoj od 14 godina, rekao je Klarić te dodao kako zabrinjava činjenica da su među ovisnicima već evidentirana i djeca. Mladi sve češće konzumiraju ne samo proizvode kanabisa, već i sintetičke droge kao što su ekstazi, amfetamini i slično.
Vladin Ured za suzbijanje zlouporabe droga koordinirat će i davati stručnu potporu programu, rekla je načelnica Odjela za opće programe i strategije tog ureda Sanja Mikulić. Objasnila je kako će se prevencija provoditi u odgojno-obrazovnom sustavu, zdravstveno-socijalnom sustavu te u lokalnoj zajednici.

Skup je organiziralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH i Agencija za odgoj i obrazovanje, a namijenjen je županijskim koordinatorima i voditeljima školskih preventivnih programa te županijskim koordinatorima programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi.

Vijest preuzeta sa stranica MZOŠ-a