Najave i izvješća / 7. ožujka 2022.

Predstavljena nova Gramatika španjolskog jezika autora Marka Kapovića

Stručni skup za profesore španjolskog jezika posvećen novoobjavljenoj Gramatici španjolskog jezika (Matica hrvatska, 2022) autora Marka Kapovića održan je 25. veljače 2022. u mrežnom okruženju pomoću aplikacije Zoom.

Skup je bio namijenjen nastavnicima španjolskoga jezika te se na njega prijavilo 30 sudionika, premda je broj sudionika tijekom skupa djelomično varirao.

Na skupu je sudjelovala i ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać te se uvodno obratila sudionicima s prigodnim govorom predstavivši i voditelja skupa.

Skup je započeo u 9:00 sati trajao je do 11:40 sati.

Glavni je cilj skupa bio upoznavanje nastavnika s novoobjavljenim stručnim priručnikom čije je objavljivanje u hrvatskoj hispanistici prijelomni događaj i samim time je tema koja zavrjeđuje pažnju profesora španjolskoga. Namjera je stoga bila da se posebno uoče oni sadržaji nove Kapovićeve Gramatike koji su novina u odnosu na dobro poznatu Gramatiku španjolskog jezika Vojmira Vinje. Osim toga, cilj je bio vrednovati mogućnosti primjene novih spoznaja o kontrastivno relevantnoj temi španjolske gramatike u podučavanju.

Predavač na stručnom skupu, doc. dr. sc. Marko Kapović (Odjel za hispanistiku i iberske studije Sveučilišta u Zadru), prvo je u općim crtama predstavio svoju Gramatiku, a zatim se u drugom izlaganju pozabavio jednim od njenih poglavlja, načinom obrade glagola ser i estar.

U prvom je izlaganju predavač obrazložio svoju motivaciju za pisanje Gramatike te način na koji je pristupio španjolskoj gramatici istaknuvši novine koje ona donosi. Nakon predstavljanja strukture Gramatike i njena sadržaja, predavač je otvorio prostor za raspravu u kojem je odgovorio na više pitanja i komentara sudionika.

U drugom je pak izlaganju doc. M. Kapović uz pomoć prezentacije ponudio više načina tumačenjarazlika u uporabi španjolskih glagola ser i estar, teme koja je nezaobilazna u podučavanju španjolskoga na gotovo svim razinama. Uslijedila je kraća diskusija.

Evaluacija

(docx: 68,92 KB)

Preuzmi