Najave i izvješća / 13. siječnja 2013.

Materijali sa skupa za pripravnike povijesti, Split siječanja 2013.

Objavljujemo materijale sa stručnog skupa Pripremanje pripravnika za polaganje stručnog ispita, koji je održan 9. siječnja 2013. u IV. gimnaziji „Marko Marulić“ u Splitu. Skup je bio međužupanijski i namijenjen je isključivo pripravnicima u nastavi povijesti.