Najave i izvješća / 13. siječnja 2013.

Materijali sa skupa Vrednovanje učeničkih postignuća u socioemocionalnom području, Split siječanj 2013.

Stručni skupovi za učitelje povijesti Splitsko-dalmatinske županije održani su 7. i 8. siječnja 2013. godine u OŠ don Lovre Katića u Solinu i u OŠ Split 3 u Splitu. Tema stručnih skupova bila je Vrednovanje učeničkih postignuća u socioemocionalnom području, Kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja te novije historiografske spoznaja o postanku Splita. U privitku su prezentacije s ovih skupova.