Najave i izvješća / 18. prosinca 2017.

Poticanje razvoja kompetencija djece rane dobi u kontekstu njihovih razvojnih mogućnosti – osvrt na održane stručne skupove

Buzet_mDana 7. prosinca 2017. održan je međužupanijski stručni skup za odgojitelje s temom Poticanje razvoja kompetencija djece rane dobi u kontekstu njihovih razvojnih mogućnosti u Dječjem vrtiću Radost u  Crikvenici te 14. prosinca 2017. županijski stručni skup s istom temom u Dječjem vrtiću Grdelin u Buzetu. Na oba stručna skupa prisustvovalo je ukupno osamdeset odgojitelja iz dječjih vrtića Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije.

Ako definiciju kompetencije „…kao rezultat znanja, vještina i stavova…“ primijenimo kod djece rane dobi, onda možemo reći da su oni kompetentni jer prolaze kroz proces razvoja kompetencije, uče znanja, vježbaju vještine, izgrađuju stavove i djeluju. Raspravom je o kompetencijama djece rane dobi započela predavanje Jadranka Tomljanović, odgojiteljica savjetnica iz Dječjeg vrtića Rijeka u Rijeci. Odgojiteljice mentorice: Patricija Vitori  iz Dječjeg vrtića Rijeka u Rijeci i Sandra Miculinić iz Dječjeg vrtića Radost u Crikvenici, ukazale su sudionicima stručnih skupova kako je način na  koji odgojitelj osmišljava i organizira prostor, pokazatelj njegova znanja i povjerenja u sposobnosti djece rane dobi. Tijekom interaktivnog predavanja i refleksijom na temelju prikazanih fotografija i snimaka, sudionici su osvijestili značaj primjerenog i poticajnog okruženja za učenje i razvoj različitih kompetencija djece rane dobi. Ako kompetencije shvatimo kao različita umijeća djece, ona se mogu razvijati samo aktivnim sudjelovanjem djece u osmišljenom okruženju ustanove i suradnjom s drugom djecom uz primjerenu podršku odgojitelja. Nadalje, djeca u igrama oponašaju aktivnosti odraslih uočavanjem i sudjelovanjem u različitim situacijama u neposrednoj okolini (hranjenje, korištenje pribora za jelo ili presvlačenje pelena i sl.). Različitim video snimkama Nela Dundović, odgojiteljica savjetnica iz Dječjeg vrtića Rijeka u Rijeci, prikazala je različite razine samostalnosti/kompetencija djece rane dobi tijekom svakodnevnih rutina u konzumiranju obroka, samoposluživanju, oblačenju i svlačenju. Sudionici su osvijestili iznimnu važnost i ulogu odgojitelja u poticanju razvoja kompetencija kod djece rane dobi, osiguravanjem uvjeta za samoposluživanjem tijekom obroka, osamostaljivanjem tijekom konzumiranja obroka te samostalnim pospremanjem prostora nakon jela. Nadalje u raspravama u manjim grupama donosili su zaključke o činjenici da razvoj kompetencija kod djece rane dobi nije statičan i linearan već razvojan i utječe na cjelovit razvoj djeteta. Uspješnost djeteta u obavljanju određenih aktivnosti određuje splet više različitih kompetencija te ih odrasli promatraju, uočavaju i potiču u kontekstu razvojnih mogućnosti svakog djeteta  ponaosob.

Zaključcima stručnih skupova sudionici su osvijestili važnost poticanja i praćenja cjelovitoga razvoja djece rane dobi te razvoj njihovih kompetencija bez unaprijed donesenih stavova i uvjerenja. Također, zaključili su kako razvoj kompetencija kod djece rane dobi ima veliku ulogu u razvoju samopoštovanja, samopouzdanja i pozitivne slike koju dijete rane dobi uči i stvara o sebi.

 
Jasna Šverko, mag. rehab. educ.
viša savjetnica za predškolski odgoj