Najave i izvješća / 8. srpnja 2021.

Podrška edukacijskim rehabilitatorima u dječjim vrtićima

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 30. lipnja 2021. godine održan je treći državni stručni skup namijenjen edukacijskim rehabilitatorima u dječjim vrtićima. Na online stručni skup prijavilo je se 100-njak sudionika. Tema skupa bila je Podrška edukacijskim rehabilitatorima u DV-a.

Cilj skupa bio je osvješćivanje i jačanje ključnih kompetencija edukacijskih rehabilitatora u profesionalnom angažmanu (komunikacija, suradnja, refleksija o radu, kontinuirani profesionalni razvoj), pedagoškim i stručnim kompetencijama (priprema okruženja, asistivnoj tehnologiji, poticanju cjelovitog razvoja djeteta, procjena, planiranje, prilagodbe primjena/prilagodba, smjernice za rad s djecom iz PSA-a, vođenje, usmjeravanje, suradničko učenje…) u pružanju podrške dionicima odgojno-obrazovnoga sustava.

Sudionike skupa pozdravila je  dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje i Mara Capar, viša savjetnica koja je zahvalila predavačima i svim sudionicima skupa.

Održana su predavanja:

doc. dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar: Poticanje ranog razvoja djece s teškoćama

Anamarija Bohaček: Rad s roditeljima/ obitelji djece s TUR-om, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb,

prof. Mirjana Milanović: Poticanje socioemocionalnog razvoja

Ines Delzotto, mag. edu. rehab.: Primjena asistivne tehnologije u podršci razvoju djece s teškoćama u DV-a, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda, Pula 

Gordana Špoljarić, mag. edu. rehab.: Planiranje, izrada, provedba i evaluacija individualnih kurikuluma u DV-a, DV V. Nazor, Zagreb

Sanda Vrljičak: Koraci prema uspjehu djeteta s autizmom, DV Bajka, Zagreb

Karmen Jurić, mag. edu. rehab.:Edukacijski rehabilitator u radu s djecom s teškoćama po Montesori modelu u predškolskim ustanovama, DV Vrbik, Zagreb.

Svi su predavači na vrlo zanimljiv i pristupačan način prezentirali navedene teme, što su pokazali komentari sudionika tijekom i nakon predavanja.

Evaluacija stručnoga skupa

(doc: 286,00 KB)

Preuzmi