Najave i izvješća / 14. ožujka 2022.

Pedagoška komunikacija u učeničkim domovima

Tradicionalna Zimska škola za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima održana je online na platformi Zoom 4. ožujka 2022., a pozdravnu riječ i uvod u temu uputila je dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje i Ljubica Banović, prof., predsjednica Udruge učeničkih domova Republike Hrvatske.

Govoreći o stalnoj potrebi unapređivanja komunikacijskih vještina i utjecaja na odnose među subjektima u odgojno-obrazovnom radu učeničkih domova, Miljenka Galić, viša savjetnica u Agenciji za odgoj i obrazovanje, otvorila je stručni skup na temu Pedagoška komunikacija.

U  uvodnom predavanju, red. prof. dr. sc. Danijel Labaš, s Fakulteta hrvatskih studija u Zagrebu, govorio je o međuljudskoj i profesionalnoj komunikaciji u odgojno-obrazovnoj ustanovi, vodimo li računa o svojoj osobnosti komunikatora – o svom „unutarnjem timu“ i komunikaciji primjerenoj određenim prilikama, na koji način rješavamo smetnje i kako dolazimo do razjašnjenja. Izv. prof. dr. sc. Renata Jukić, s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, govorila je o složenosti komunikacijskih procesa između nastavnika i učenika, nastavnika međusobno, učenika međusobno, koji utječu na kvalitetu i učinkovitost rada, eksplicitni i implicitni kurikulum, a usko su vezani s cjelokupnom kulturom ustanove. Red. prof. u trajnom zvanju, dr. sc. Anita Peti Stantić, s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, upoznala je sudionike sa spoznajama kako intelektualni vokabular ovisi o čitalačkoj pismenosti pojedinca, zbog čega je važno razvijati čitalačku pismenost odraslih, pedagoga, učitelja i odgojitelja te, specifično, kojim načinima rada na vokabularu možemo bitno doprinijeti podizanju opće kulture zajednice u kojoj djelujemo, primarno kroz podizanje kulture sporazumijevanja i pedagoške kulture.

U  izlaganju o komunikacijskim stilovima Friedemanna Schulza von Thuna Mirjana Burić Moskaljov, prof., govorila je kako naši dominantni komunikacijski stilovi govore o našim potrebama, osjećajima i namjerama, oblikuju naš verbalni i neverbalni nastup i utječu na naše sugovornike.

Ovaj je stručni skup ponudio odgovore na pitanja: kakva je pedagoška komunikacija poželjna u našim odgojno-obrazovnim ustanovama, a kakva je dominantna u odgojno-obrazovnoj praksi. Zaključak je da bi se omogućio i osigurao razvoj učenikovog identiteta u odgojno-obrazovnom procesu, neophodno je razvijati kvalitetu interpersonalne pedagoške komunikacije u učeničkom domu.

Provedena evaluacija pokazala je iznimno zadovoljstvo sudionika odabirom teme te izborom sadržaja i predavača.

Evaluacija

(: )

Preuzmi