Najave i izvješća / 6. travnja 2011.

Otkazuje se stručni skup Debata u nastavi engleskog jezika, predviđen za 28. travnja 2011. u Zagrebu

Otkazuje se stručni skup za nastavnike engleskog jezika Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije te Grada Zagreba Debata u nastavi engleskog jezika, predviđen za 28. travnja 2011. u 4. gimnaziji u Zagrebu.