Najave i izvješća / 3. rujna 2018.

Održano stručno usavršavanje Suvremeni pristupi poučavanja u nastavi psihologije

U sklopu redovitog usavršavanja nastavnika psihologije organiziran je 28. kolovoza 2018. godine međužupanijski stručni skup u Karlovcu, u prostorima Trgovačko-ugostiteljske škole Voditeljica skupa je bila viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije Vilma Bednar, a osim nje sudjelovale su i viša savjetnica mr.sc. Marijana Marinović, dr. sc. Sanja Bradić i Silvana Vlašić, prof.

Stručni skup je organiziran s ciljem pružanja stručne podrške nastavnicima u oblikovanju kurikuluma iz nastavnog predmeta psihologija te u  metodičkom osmišljavanju nastave, a što će biti usklađeno s suvremenim spoznajama.

U uvodnom predavanju više savjetnice Vilme Bednar propitivalo se o profesionalnoj ulozi nastavnika u okviru sociokulturoloških promjena kojima su danas zahvaćeni svi sustavi. Izdvojeni su najčešći  problemi s kojima se nastavnici susreću u odgojno-obrazovnoj praksi te strategije s kojima bi trebalo pristupati njihovu rješavanju. To podrazumijeva razvoj dodatnih kompetencija nastavnika, redefiniranje dosadašnje uloge, revidiranje kurikuluma i restrukturiranje metodoloških pristupa o čemu se sve izlagalo tijekom stručnog skupa. Istaknuta je važnost prepoznavanja ključnih razina u procesu poučavanja: psihološke, sociološke i pedagoške. Profesorica Silvana Vlašić je u sklopu sociološkog aspekta izlagala o nastavniku menadžeru i čimbenicima koji utječu na kvalitetno vođenje i interakciju s učenicima, ali i s drugim dionicima u odgojno-obrazovnom sustavu. U slijedu daljnjih predavanja usmjerena je pažnja na pedagošku  razinu te je viša savjetnica Marijana Marinović ukazala na značenje metodičkog oblikovanja nastave prema ishodima učenja, koji su operacionalizacija kompetencija koje učenici moraju razvijati. Uz dodatna objašnjenja, u interakciji sa sudionicima, pokušalo se definirati i objasniti ishode učenja za pojedine nastavne cjeline, jedinice, predmeta psihologija. Nakon zajedničke rasprave i tumačenja pojmova i dimenzija Bloomove revidirane taksonomije, predložene su izmjene pojedinih elemenata u konceptu Izvedbenoga godišnjeg plana i programa rada nastavnika psihologije te u izradi priprema za nastavni sat. Dogovorena je dinamika dodatne razrade tih promjena i poboljšanja na skupovima županijskih stručnih vijeća.

U završnom djelu razmatran je problem poticanja kreativnog i kritičkog mišljenja kao bitnih odrednica suvremene nastave te je profesorica Sanja Bradić iznijela zanimljive primjere i iskustva iz kreativnih radionica s učenicima, a profesorica Silvana Vlašić prikazala digitalni alat za izradu mentalnih mapa koje mogu generirati nove ideje, a kroz analitički pristup i sintezu razvijati i kritičko mišljenje.

U refleksiji o stručnom skupu, sudionici su procijenili kvalitetnu organizaciju i primjenljivost dobivenih spoznaja.