Najave i izvješća / 13. listopada 2021.

Održano stručno usavršavanje pripravnika vjeroučitelja katoličkog i pravoslavnog vjeronauka

Međužupanijski stručni skup Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita za vjeroučitelje mentore i pripravnike katoličkog vjeronauka na području Podružnice Osijek te za pripravnike vjeroučitelje pravoslavnog vjeronauka na području cijele Hrvatske održan je 1. listopada u online okruženju (organizator i voditelj viša savjetnica Ankica Mlinarić).

Na stručnom skupu sudjelovali su dijelom i mentori pripravnika i sva tri predstojnika katehetskih ureda – dva za katolički vjeronauk (dr. sc. Teuta Rezo, mr. sc. Marijan Pavelić) te jedan za pravoslavni vjeronauk (jerej Vukašin Cvetojević).

Ukupno je na stručnom skupu bilo 32 sudionika.

Stručni skup je oblikovan u tri radna dijela. U prvom dijelu izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov predstavila je temu u vezi s izradom pisanoga rada na stručnom ispitu, drugu temu predstavila je viša savjetnica za vjeronauk Ankica Mlinarić, dipl. teolog, a treću temu, u vezi s metodičkom uputom o izvedbi nastavne jedinice, predstavili su mentori na stručnim ispitima za katolički vjeronauk u osnovnoj I srednjoj školi (Jasmina Rašković, savjetnica u zvanju, Nataša Šantić, savjetnica u zvanju) i za pravoslavni vjeronauk u osnovnoj škola (jerej Srđan Lukić, teolog).

Vjeroučitelji su imali priliku postavljati pitanja predavačima i uključivali su se u rad skupa.

Provedeno vrednovanje skupa ukazuje na izuzetno visoku razinu zadovoljstva sudionika s obzirom na to da su ocjene za sve tri teme, odnosno predavače bile jedino i samo petice. Prosjek svih ocjena je 5,0. Google forms anketa pokazuje jasnu statistiku te nam daje i uvid u dodatne pohvale i izricanje zadovoljstva jasnim, sadržajnim i korisnim stručnim skupom koji im je pomogao u metodičkom i stručnom dijelu pripreme za polaganje stručnoga ispita.