Najave i izvješća / 9. srpnja 2021.

Održano stručno usavršavanje o vrednovanju u nastavi engleskoga jezika

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 1. i 2. srpnja 2021. održan je državni stručni skup za učitelje i nastavnike engleskoga jezika Formativno i sumativno vrednovanje produktivnih vještina kao sastavni dio procesa poučavanja. Skup je održan u online okruženju putem platforme Zoom, a sudjelovalo je oko 766 učitelja i nastavnika s područja Republike Hrvatske koje je uvodno prigodnim i poticajnim riječima pozdravila ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać.

Tijekom dva dana edukacije bilo je govora o temeljnim načelima vrednovanja u nastavi engleskoga kao stranoga jezika te načinima, postupcima i tehnikama vrednovanja (praćenja, provjeravanja i procjene) govorenja, pisanja i jezičnoga posredovanja kao produktivnih vještina u engleskom jeziku. Sveučilišne nastavnice Jasenka Čengić, mag. educ. philol. ang., s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Ivana Cindrić s Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu su sustavno i iscrpno rasvijetlile sve relevantne dimenzije vrednovanja, naglasile važnost davanja kvalitetne povratne informacije u procesu vrednovanja te prezentirale rezultate akcijskih istraživanja dok su učiteljice i nastavnice u zvanju mentora i savjetnika Snježana Pavić, prof., Daniela Reić Šućur, prof., Melita Jurković, prof. i Ivana Pločkinić, prof., iznijele praktična iskustva i ponudile konkretne primjere aktivnosti vezano za problematiku vrednovanja produktivnih vještina u nastavi engleskoga jezika u osnovnoj i srednjoj školi.

Rezultati evaluacije temeljem 762 pristigla odgovora na upitnik pokazuju da su značaj ovoga skupa za osobni profesionalni razvoj, aktualnost sadržaja i primjenjivost tema u praksi te pripremljenost predavača i jasnoća njihova izlaganja ocijenjeni izvrsnim ocjenama. Ukupna ocjena samoga skupa je izvrstan (4,73).

Stručni skup je vodila viša savjetnica Ivana Rajčić, prof.

Evaluacija stručnoga skupa

(docx: 240,43 KB)

Preuzmi