Najave i izvješća / 16. studenoga 2018.

Održani stručni skupovi na temu Projektno planiranje

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 12. i 13. studenoga 2018. godine održani su županijski stručni skupovi na temu „Projektno planiranje“ za odgojitelj(ic)e predškolske djece s područja Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije.

Program stručnog skupa sastojao se od plenarnog izlaganja, radionica i prezentacije iskustava iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada. Navedeni sadržaji ponuđeni su sa ciljem razumijevanja veze između projektnog planiranja i značajki kurikuluma vrtića određenih Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NKRPOO, Narodne novine, 5/15), uočavanja specifičnosti različitih pristupa projektnom planiranju, uviđanja kompleksnosti uloge odgojitelja u kontekstu promišljanja različitih čimbenika o kojima ovisi kvaliteta oblikovanja i razvoja projekta, razumijevanja važnosti dokumentiranja aktivnosti djece u svrhu planiranja procesa usmjerenog na dijete, kao i važnosti refleksivnog dijaloga svih koji participiraju u odgojno-obrazovnom procesu, sve u svrhu unaprjeđenja kvalitete kurikuluma odgojne skupine i ustanove za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Viša savjetnica Tončica Kalilić, dipl. defektolog, pripremila je uvodno izlaganje na temu „Projektno planiranje“ koje se sastojalo od teorijskog okvira, s posebnim naglaskom na ulogu odgojitelja u procesu planiranja, provedbe i evaluacije rada na projektu. Tijekom izlaganja sudionicima su ponuđene na uvid različite mogućnosti indirektne podrške cjelovitom razvoju djeteta, s posebnim naglaskom na procese učenja.

U drugom dijelu stručnoga skupa održane su dvije paralelne radionice: „Odgoj za vrijednosti“ i „Proces učenja“. Voditeljica prve radionice bila je odgojiteljica savjetnica Mirjana Grljušić (DV Cvrčak, Solin), a drugu radionicu vodile su odgojiteljica savjetnica Tatjana Kljenak (DV Radost, Split) i odgojiteljica mentorica Katja Ivančić (DV Dobri, Split). Sudionici su tijekom radionica imali mogućnost aktivnog sudjelovanja i razmjene iskustava u manjim skupinama.

Na radionici „Odgoj za vrijednosti“ sudionici su razrađivali plan projekta utemeljen na vrijednostima i promišljali su o holističkom pristupu razvoju djeteta kroz područja/dimenzije dobrobiti. Na kraju radionice voditeljica je prezentirala osobno iskustvo razvoja projekta na temu „Mali poduzetnik“.

Voditeljice radionice „Proces učenja“ u prvom su dijelu naglasile vrijednost timskog pristupa u procesu planiranja, provedbe i evaluacije rada na projektu. Sudionici su promišljali o strategijama izrade plana projekta utemeljenog na uvažavanju interesa djece, naglašena je važnost njegovanja partnerstva s roditeljima i određenja kriterija vrednovanja etapa rada na projektu. U drugom dijelu radionice odgojiteljice su na osnovu prezentiranog video zapisa analizirale procese učenja djece, nakon čega je uslijedio refleksivni dijalog.

Nakon stanke voditeljice su još jedan put ponovile svoje radionice kako bi svi sudionici bili u mogućnosti pratiti cjeloviti program stručnog skupa.

Na stručnom skupu u Splitu odgojiteljica savjetnica Mila Cvrlje (DV Radost, Split) prezentirala je rad na projektu „Timbar“.  

Na kraju stručnih skupova uslijedila je rasprava i otvorena je mogućnost postavljanja pitanja i iznošenja zaključaka.

Stručni skup je pripremila i vodila Tončica Kalilić, dipl. defektolog, viša savjetnica za predškolski odgoj u Agenciji za odgoj i obrazovanje.