Najave i izvješća / 15. lipnja 2021.

Održana Međunarodna znanstveno-stručna konferencija u povodu 30 godina Montessori pedagogije

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija u povodu  30 godina Montessori pedagogije u Hrvatskoj održana je od 27. svibnja do 29. svibnja 2021. Splitu. Tema konferencije je bila  Procesi usklađivanja i održivi razvoj iz perspektive pedagogije Marije Montessori.

Pokrovitelj konferencije je bio Grad Split a počasni pokrovitelji: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za odgoj i obrazovanje, Montessori Group – Montessori Centre International (MCI),  Montessori St. Nicholas Charity (MSN).Stručni skup pratilo je uživo 50 sudionika te putem ZOOM aplikacije  oko 400 sudionika. U skupu su sudjelovali odgojitelji, učitelji, stručni suradnici i ravnatelji predškolskih ustanova i osnovnih škola.

Skup su otvorile voditeljice skupa viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje Đurđica Kaurloto-Martinić i Ligija Krolo, predsjednica organizacijskog odbora Konferencije.

Sudionike skupa pozdravila je ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, istakla je višegodišnju uspješnu suradnju Agencije i Hrvatske udruge Montessori, zahvalila predavačima i organizatorima te poželjela uspješan rad. Pozdravne riječi sudionicima uputili su u ime  grada Splita pročelnik Mate Omazić, prof., u ime Ministarstva znanosti i obrazovanja Larisa Ott Filipović, prof. te Leonor Stjepić, izvršna direktorica Montessori Group.

Program skupa uključivao je plenarna predavanja  vrhunskih međunarodnih stručnjaka te rad u manjim sekcijama koji je uključivao i primjere prakse.

Doc. dr. sc. Ann Sutton, Teksas, SAD govorila je o perspektivi Montessori pedagogije. Istaknula  je zajednička načela Montessori pedagogije  i održivg razvoja koji postaju način života koji se  može očitovati u učionici, školi, obitelji. Prof. dr. sc. Ivan Begovac, dr. med., Hrvatsko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb održao je plenarno predavanje: Paradigme dijagnostike i terapije djece i njihovih roditelja s psihičkim smetnjama te posebno preduvjeta neophodne suradnje roditelja i svih stručnjaka iz jedne multidisciplinarne perspektive. Prof. dr. sc. Joachim Bauer, dr. med., Njemačka govorio je o Značenju pedagoškog odnosa za učenje i podučavanje u školi – neuroznastveno utemeljena perspektiva.

U paralelnim sekcijama održavala su se predavanja i radionice na temu; Održivi razvoj, Osnove psihofizičkoga razvoja, Kozmički odgoj, Važnost motorike i glazbe u pedagogiji Marije Montessori, Montessori pedagogija u različitim odgojno-obrazovnim sustavima i Kako poticati razvoj i primjenu Montessori pedagogije. Osim naših predavača u sekcijama su sudjelovali predavači iz Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Kanarskog otočja i drugih zemalja što je omogučilo širenje perspektiva I razmjenu iskustva. U sekciji Kako poticati razvoj i primjenu Montessori pedagogije Moderatorica sudjelovale su  viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge Đurđica Kaurloto Martinić i viša savjetnica za razrednu nastavu Jadranka Buvinić koje su održale predavanje na temu Suradnja vrtića i škole . Istaknule su važnost i osjetljivost perioda prijelaza iz vrtića u školu te prikazale rezultate ispitivanja koje su provele s stručnim suradnicima pedagozima i učiteljima.

Sa zadnjeg dana konferencije izdvajamo predavanje Ursule Sutter, socijalne  pedagoginje, glazbenae terapeutkinje i dr. sc. Melanie Voigt, prvostupnice glazbenoga obrazovanja, Kinderzentrum München, Njemačka: Glazba kao most između terapije, odgoja i njege. Prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički, Katedra za psihologiju, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu održala je predavanje  Psihološka otpornost i struktura. O problemima mentalnog zdravlja govorio  je Zoran Vujnović, dr. med., psihijatar, Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, u izlaganju o Procesma i privrženosti i usklađivanja – primjeri iz prakse. U svom nadahnutom predavanju doc. dr. sc. Dubravka Kuščević, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu  govorila je  o Ometanju dječjeg likovnog stvaralaštva.

Sudionici stručnoga skupa su tijekom izlaganja pojedinih tema i na kraju skupa u evaluacijskom upitniku visoko ocijenili relevantnost i aktualnost tema te sadržaj predavanja. Većina sudionika ističe da su peredavanja i radionice bile poticajne i motivirajuće  uočavaju da su elementi i metode Montessori pedagogije primjenjivi i danas te da u velikoj mjeri mogu obogatiti odgojno-obrazovni rad. Sudionici Konferencije iskazali su visoki stupanj zadovoljstva organizacijom i izvedbom stručnoga skupa što su iznijeli i u porukama organizatorima među kojima prevladavaju pohvale i čestitke, ali i želja da i sljedeće godine obilježimo primjenu pedagogije Marije Montessori u Hrvatskoj.