Najave i izvješća / 14. siječnja 2022.

Održana Katehetska zimska škola za vjeroučiteljice i vjeroučitelje osnovnih škola

Katehetska zimska škola za vjeroučiteljice i vjeroučitelje osnovnih škola u Republici Hrvatskoj s temom „U kakvom društvu želimo živjeti? Vjeronauk u školi iz perspektive Fratelli tutti održana je u petak 7. siječnja putem platforme Zoom, u organizaciji Nacionalnoga katehetskog ureda HBK i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Nakon molitvenoga uvoda, koji su pripremile vjeroučiteljice Erika Likan Kelentrić i Iva Rimac i koji je glazbom popratio vjeroučitelj Ivica Suvalj, u Katehetsku školu uvod je pripremio predstojnik Nacionalnoga katehetskog ureda izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin.

Više od 680 okupljenih vjeroučitelja i vjeroučiteljica je pozdravila ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, koja je posebnu pažnju obratila na osnovne škole iz kojih su vjeroučitelji koji su kao aktivni sudionici prikazivali primjere dobre prakse.

Uslijedio je pozdravni govor predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju đakovačko-osječkoga nadbiskupa Đure Hranića. Kao primarnu zadaću nadbiskup je istaknuo da je potrebno naučiti da trebamo jedni druge, jer kada to shvatimo, tada ćemo imati i povjerenja u drugoga, a kada imamo povjerenja jedni u druge, tada će i društvo, kako god ranjivo bilo, moći počivati na ispravnim temeljima, a vjeronauk može i mora biti dio obnoviteljske stvarnosti društva.

Uvodno predavanje na temu „Društvo kao poliedar. Možemo li bez centra i periferija?“, održao je izv. prof. dr. sc. Zoran Turza koji je istaknuo važnost razumijevanja četiri načela vezana uz izgradnju društvenog suživota prema papi Franji. Istaknuo je jedno načelo: cjelina nadilazi dio u čijem je središtu shvaćanje društva kao poliedra što omogućava suživot polarnosti u kojima se shvaćanje centra i margine svodi na minimum.

Papa Franjo crpi takvo shvaćanje društva kao poliedra iz razumijevanja Crkve kao poliedra na tragu Tübingenške teološke škole (nadahnute filozofijom njemačkog idealizma) te Przyware, Guardinija i drugih. Papa Franjo smatra da je model poliedra vrlo važan i u enciklici Fratelli tutti 145 ponavlja Evangelii gaudium 236, ali temu dodatno razrađuje u: „Poliedar predstavlja društvo u kojem razlike supostoje nadopunjujući se, obogaćujući i osvjetljavajući se međusobno, premda to za sobom povlači rasprave i podozrivosti.”(FT 215)

Sudionicima Katehetske škole iznijeta su promišljanja o tome koje bi bile prednosti, a koji nedostaci razumijevanja društva u našem lokalnom kontekstu, npr. znače li zapadni globalni trendovi to da mi u našem lokalnom kontekstu njih nužno trebamo prihvatiti i podržavati? To bi bio model kugle koja ima jedno središte prema kojem smo svi usmjereni.

U poliedru se radi o tome da centar i periferija kao kategorije nestaju i dolazimo u jedan novi proces. Zaključno o društvu bez centra i periferija, predavač je istaknuo da su susret i dijalog upisani u samo srce kršćanstva, da ne treba bježati od konflikta, niti postati njegovim zatočenikom, jer je konflikt prilika za transformaciju u novi proces te da treba oblikovati poliedar poštujući različitosti i svjesni temeljnih odrednica vlastitog identiteta.

Primjeri dobre prakse predstavljeni su sljedećim redom:

„Njegovanje dijaloga“ Ivana Turkalj, OŠ Ludina, Velika Ludina

„Vrednovanje ravnopravnosti – jednakost kao rezultat svjesnoga i pažljivog njegovanja bratstva“ Mihaela Ljutić, OŠ Ljudevita Modeca, Križevci

„Vrednovanje ljudskog dostojanstva – rad s djecom s teškoćama“ Ivica Suvalj, COOR Podravsko sunce, Koprivnica

„Pomozimo djeci ulice – stavimo osmijeh na njihova lica“ Stipe Jolić, Ivan Markulin i Marijana Markulin, OŠ Jelkovec, Sesvete

„Malim koracima prema demokratskom društvu“ Erika Likan Kelentrić i Iva Rimac, OŠ Nikole Hribara, Velika Gorica

„Vrednovanje demokracije – elementi forum kazališta u nastavi vjeronauka“ Nataša Roginek i Silvija Čavlek OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec.

Sudionici su Katehetsku školu vrednovali neposredno nakon održavanja putem anketnog upitnika koji je popunilo 473 sudionika. Sadržaj stručnoga skupa su ocijenili odličnim (81,2%), kao i jezik i terminologiju korištenu na stručnom skupu (80,5%). Radno opterećenje je za većinu bilo primjereno (87,3%), kao i planirano vrijeme trajanja stručnoga skupa (89,6%). Prema opažanju velikoga broja sudionika Katehetske zimske škola, aktivnosti stručnoga skupa se mogu povezati s praksom (71%), a stručni skup je uključivao primjere kako učenje provesti u praksi (98,9%). Sudionici su zadovoljstvo stručnim skupom ocijenili s odličan (68,9%), dobar (28,5%) i prihvatljiv (2,6%). Sudionici predlažu što više primjera dobre prakse na stručnim skupovima ubuduće, više stručnih usavršavanja kao što je Katehetska škola na kojoj su upravo sudjelovali, smatraju da bi bilo bolje kada bi stručna usavršavanja bila uživo, a u velikom broju nemaju konkretnih prijedloga, jer smatraju da je sve bilo dobro.

Evaluacija

(pdf: 1,35 MB)

Preuzmi