Najave i izvješća / 23. studenoga 2022.

Održana Katehetska jesenska škola za odgojitelje u vjeri u predškolskim ustanovama

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Nacionalnog katehetskog ureda HBK-a održana je Katehetska jesenska škola za odgojitelje u vjeri u predškolskim ustanovama 12. studenoga 2022. u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu na temu „Djeca s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u programu vjerskog odgoja”. Na stručnom skupu je sudjelovalo 196 odgojiteljica i odgojitelja u vjeri.

Ishodi stručnog skupa su ostvareni kroz program skupa koji je obuhvaćao dva predavanja i osam pedagoških radionica. Prvo predavanje održao je vlč. Leonardo Šardi na temu „’Učitelju moj, daj da progledam’ (Mk 10,51b). Dostojanstvo ljudske osobe”. U predavanju je podsjetio kako je dostojanstvo ljudske osobe središnja tema o kojoj progovaraju crkveni dokumenti od samog ustroja prve Crkve. S gledišta crkvenog nauka o dostojanstvu ljudske osobe, otvara se pitanje pastoralnog pristupa prema osobama s invaliditetom te osobama s različitim drugim potrebama. Potrebno je nastaviti pratiti izazove suvremene pedagogije koja traži unapređivanje inkluzivne kulture predškolskih ustanova i inkluzivne odgojno-obrazovne prakse, osvijestiti značenje promjene u pristupu djeci s teškoćama u razvoju kod odgojitelja kao pretpostavku dobrog početka integracije u redovnu odgojno-obrazovnu sredinu-vrtić, razvijati svijest o bezuvjetnom prihvaćanju djeteta sa teškoćama na primjeru Isusove ljubavi prema svakome, primijeniti dobra iskustva prakse pri izradi i realizaciji individualiziranih programa za djecu sa teškoćama, zaključio je predavač.

Drugo predavanje održala je doc. dr. sc. Ljiljane Pintarić Mlinar na temu „Iskoristimo vlastite potencijale za ljudsko dostojanstvo – bez kompromisa; što činim za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama?”. U svom predavanju je navela kako istraživanja iz razvijenijih zemalja, koja su se bavila uključivanjem djece s teškoćama u razvoju u redovne uvjete odgoja i obrazovanja, od ranoga predškolskog do srednjoškolskog obrazovanja, ističu da za tu skupinu djece treba planirati specifično usmjerene aktivnosti poticanja. To među ostalim uključuje pripremljenost, odnosno educiranost odgojitelja i nastavnika, kako bi u svrhu inkluzije djece s teškoćama, sveobuhvatno socijalno i fizičko okruženje bilo optimalno iskorišteno. Potvrđeno je da biološka predispozicija ne predstavlja krajnji kriterij djetetova ostvarenja, naglasila je doc. dr. sc. Pintarić Mlinar. Za djetetov su razvoj odgovorni i roditeljski odgojni stil i programi poticanja.

U popodnevnim satima održane su sljedeće pedagoške radionica:

1. Uporaba ritmičkih i glazbenih stimulacija te stimulacija pokretom u odgojnoj skupini, Ana Vukasović, mag. logopedije, Dječji vrtić Brat Sunce, Zagreb

2. Darovitost – pogled s prave strane, Diana Dorma Duvnjak, mag. psihologije, ZJZ, Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, Ogulin

3. Različitost koja nas obogaćuje!” (Integracija djece sa teškoćama u razvoju u DV), Katarina Huzek, odgojitelj, DV Sv. Josipa, Zagreb

4. Traumatski događaji u ranom djetinjstvu: razumijevanje, identifikacija i osnovna pomoć u vrtićkoj skupini, Dubravka Nikšić, dipl. psiholog, DV Sv. male Terezije, Zagreb

5. A ”Kristova pedagogija ljubavi kod djece s poremećajima iz autističkog spektra”, Ivana Peček, defektolog i rehabilitator, Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Varaždin

6. B ”Kristova pedagogija ljubavi kod djece s poremećajima iz autističkog spektra”, Renata Treska, edukacijski rehabilitator, Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec

7. „Djeca s oštećenjem sluha – činjenice i predrasude“, prof. dr. sc. Ljubica Pribanić

8. „Specifičnosti u radu s roditeljima djece s teškoćama u razvoju“, Ana-Marija Bohaček, univ. spec. rehab. educ., Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Po završetku stručnog skupa 87 sudionika je ispunilo evaluacijski upitnik u kojem su ocijenili: relevantnost tema izlaganja prosječnom ocjenom 4,4; aktualnost tema; izlaganja prosječnom ocjenom 4,5; primjenjivost sadržaja izlaganja u praksi prosječnom ocjenom 4; potkrijepljenost sadržaja izlaganja primjerima iz prakse prosječnom ocjenom 4,2; motivirajući sadržaji prosječnom ocjenom 4,3.

Predavanje na temu „Dostojanstvo ljudske osobe“, ocijenjeno je s 4,3. Predavanje na temu „Iskoristimo vlastite potencijale za ljudsko dostojanstvo – bez kompromisa; što činimo za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama?“ ocijenjeno je s 4,6. Pedagoške radionice su ocjenjene prosječnom ocjenom 4,2.

Na pitanje „Smatrate li da će sudjelovanje na ovom stručnom skupu unaprijediti vaš rad?“, 92% sudionika je odgovorilo potvrdno. Stručni skup u cjelini je ocjenjen s 4,5.

Voditelji skupa: Brankica Blažević, dipl. pedagog, izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin, Tomislav Tomasić, prof.

Evaluacija

(pdf: 462,63 KB)

Preuzmi