Najave i izvješća / 16. studenoga 2018.

Održana 4. Hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatskog prirodoslovnog društva,  Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu te Hrvatskog kemijskog društva od 7. do 10. studenoga 2018. u Splitu je održana 4. Hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju.

Nakon svečanog otvaranja Konferencije, uvodno predavanje naslova Vaški i Naški, održao je Robert Bucat (University of Western Australia), član Organizacijskog Odbora te istaknuti znanstvenik i praktičar metodike nastave kemije.

Tijekom drugoga dana Konferencije, za sudionike je pripremljeno ukupno 8 radionica. Zanimljivi kemijski sadržaji te odabrane aktivnosti za rad sudionika u radionicama, u potpunosti odgovaraju atraktivnim naslovima radionica: Vršnjačko vrednovanje kao oblik razvojnog vrednovanja u kemijskoj učionici, Kemizam pirotehničkih eksperimenata, Učenje (poučavanje) kemije uz pomoć digitalnih medija, Učiti i poučavati znanost, Metodičko znanje o dinamičkoj ravnoteži i primjeni Le Chatelierovog načela, Kemijske igre u učionici, Kemionica – razumijem što govore kemičari, Nije samo važno kakav je odgovor, već je važno i kakvo je pitanje.

Sudionicima je bilo interesantno saznati o Školi za život odnosno predmetnom kurikulumu kemije kojega su prezentirali kolege, članovi radne skupine za nastavni predmet Kemija.

Treći dan Konferencije, sudionici su imali priliku slušati o Učenju otkrivanjem i inkluziji u prirodoznanstvenim razredima – dva sukobljena prijatelja, Istraživanju očekivane uspješnosti u rješavanju testa iz kemije te Magičnom svijetu obojenih proteina u biokemijskom obrazovanju. Tijekom popodnevnog rada, izlagali su većinom učitelji i nastavnici iz škola u Republici Hrvatskoj. Dinamična, asertivna komunikacija sudionika i predavača nakon održanih kratkih priopćenja, doprinijela je razmjeni iskustava o nastavnoj praksi kemije te uspostavljanju suradnje među kolegama u Hrvatskoj i inozemstvu budući da se o realizaciji nastave kemije imali prilike saznati i od metodičara nastave kemije iz Makedonije, Poljske i Srbije.

Posljednji dan održavanja Konferencije, obilježilo je  predavanje prof. dr. sc. Metodije Najdojskoga koji je osim teorijskoga dijela, završnicu konferencije obilježio na posve kemijski način odnosno izvedbom niza pokusa što je dodatno doprinijelo oduševljenju okupljenih sudionika.

Evaluacijom sudionika nakon završetka Konferencije, može se zaključiti o ostvarivanju ciljeva Konferencije odnosno zadovoljstvu sudionika zbog odabira tema iz metodike nastave kemije s posebnim naglaskom na mogućnost primjene stečenih znanja i vještina u svakodnevnoj nastavi kemije.