Najave i izvješća / 24. veljače 2021.

Održan znanstveno-stručni skup „Značaj igre na otvorenom za cjeloviti razvoj djeteta“

Znanstveno-stručni skup državne razine namijenjen odgojiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima dječjih vrtića održan je online u četvrtak, 18. veljače 2021. godine. Sudjelovalo je 150 sudionika. Skup je ostvaren u suorganizaciji s novoosnovanim Centrom za istraživanje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja pri Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U uvodnom dijelu sudionike su pozdravili prof. dr. sc. Siniša Opić, dekan Učiteljskog fakulteta, doc. dr. sc. Nevenka Maras, prodekanica za poslovanje i razvoj Učiteljskog fakulteta te Sanja Jelovčić, prof., viša savjetnica za predškolski odgoj Agencije za odgoj i obrazovanje. Nakon toga uslijedila su stručna izlaganja.

Uvod u temu pripremila je viša savjetnica Sanja Jelovčić koja je govorila o potrebi i pravu djeteta na svakodnevni boravak na otvorenom koji se u vrtićkim okvirima najčešće događa u kontekstu ograđenog vrtićkog igrališta. Istaknula je potrebu timskog planiranja i suradnje odgojitelja u obogaćivanju vanjskoga prostora dječjeg vrtića namijenjenog dječjoj igri te nužnost podizanja razine kvalitete oblikovanja konteksta učenja na otvorenom prostoru provedbom malih akcijskih istraživanja.

Prof. dr. sc. Anka Jurčević Lozančić govorila je o prisutnom deficitu slobodne dječje igre na otvorenom te njezinu razvojnom potencijalu, osobito na području socijalizacije djeteta. Istaknula je važnost zadovoljavanja dječje potrebe za zabavom i radosnim doživljajem koji takva igra omogućuje.

Izv. prof. dr. sc. Maša Malenica u svom izlaganju naglasila je važnost igre na otvorenom za senzomotorni razvoj, razvoj mozga, vida i sluha te sprečavanje razvoja alergija i drugih bolesti poput respiratornih, skolioze, osteoporoze, pretilosti i nedostatka d vitamina. Promicanje igre na otvorenom razložila je u svjetlu zdravstvene prevencije i promocije zdravlja djeteta.

Doc. dr. sc. Tea Pahić govorila je o psihološkoj dobrobiti igre na otvorenom s gledišta razvojne psihologije. Istaknula je četiri važna razvojna aspekta koja u međudjelovanju određuju cjelokupno mentalno i emocionalno zdravlje: tjelesni, kognitivni, socijalni i emocionalni. Boravkom djeteta na otvorenom, u sinergiji s prirodom, gradi se potrebna otpornost i djeluje na prevenciju psihičkih i emocionalnih poremećaja i odrasloj dobi.

Stručni skup obogaćen je kratkim glazbenim nastupima koje su pripremili studenti ranog i predškolskog odgoja.

Provedena evaluacija stručnoga skupa ukazala je na visok stupanj zadovoljstva sudionika organizacijom, sadržajem i kvalitetom ostvarenih izlaganja. S obzirom na to da je stručni skup bio prva aktivnost osnovanog Centra za istraživanje djetinjstva mišljenja smo da je postignuta potrebna sinergija kao zalog budućih zajedničkih iskoraka u ostvarivanju zajedničkih ciljeva na području stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika zaposlenih u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Evaluacija stručnoga skupa

(docx: 28,04 KB)

Preuzmi