Najave i izvješća / 17. rujna 2021.

Održan stručni skup Utjecaj suvremenih obrazovnih politika na učenje i poučavanje predmeta Likovna umjetnost

U organizaciji Odsjeka za povijest umjetnosti, Katedre za metodiku nastave povijesti umjetnosti, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Agencije za odgoj i obrazovanje 10. rujna 2021. godine održan je državni stručni skup za nastavnike predmeta Likovna umjetnost pod nazivom Utjecaj suvremenih obrazovnih politika na učenje i poučavanje predmeta Likovna umjetnost (obrazovne strategije i modeli)

Ovu je radionicu u potpunosti financirala Hrvatska zaklada za znanost.

Programom skupa u trajanju od 6 sati obuhvaćene su teme vezane za obrazovne strategije i modele u nastavnom predmetu Likovna umjetnost.

Predavanja su održale dr. sc. Josipa Alviž i dr. sc. Jasmina Nestić profesorice s Katedre za metodiku nastave povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pozdravnu je riječ sudionicima skupa u ime Agencije za odgoj i obrazovanje uputila viša savjetnica Zvjezdana Prohaska.

Ciljevi skupa bili su usmjereni na razvoj organizacijskih modela nastave neophodnih za kvalitetno pripremanje i izvođenje predmeta Likovna umjetnost te ostvarivanju odgojno-obrazovnih ishoda na primjeru obrade teme 4. razreda Likovne umjetnosti.

Program skupa:

  • Prijedlozi organizacijskih modela unutar nastave likovne umjetnosti – 1. dio; dr. sc. Josipa Alviž, doc. i dr. sc. Jasmina Nestić, doc., Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Prijedlozi organizacijskih modela unutar nastave likovne umjetnosti – 2. dio; dr. sc. Josipa Alviž, doc. i dr. sc. Jasmina Nestić, doc., Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Individualan stvaralački opus: primjer obrade teme 4. razreda Likovne umjetnosti; Vesna Mišljenović, prof., V. gimnazija, Zagreb
  • Sloboda javnog govora; prof. dr. sc. Frano Dulibić, Odsjek za povijest umjetnosti,
    Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sudionici su tijekom i po završetku stručnoga skupa u evaluacijskom upitniku (11 evaluacija) visoko ocijenili  primjenjivost tema u praksi (ocjenom izvrstan 73 %), aktualnost sadržaja (ocjenom izvrstan 73 %), značaj stručnog skupa za osobni i profesionalni razvoj (ocjenom izvrstan 73 %) i ocjena stručnog skupa u cjelini (ocjenom izvrstan 82 %).

Vrijednost stručnoga skupa sudionici vide u kvalitetnom predavanju prof. dr. sc. Franje Dulibića, aktualnim i primjenjivim sadržajima u nastavi, stručnosti ostalih predavača, razmjeni iskustava vezanih uz primjer Kataloga umjetničkih djela te organizaciji skupa.

Predložena su poboljšanja u vidu podrške suradnji Agencije za odgoj i obrazovanje s Filozofskim fakultetom u Zagrebu.

Predavači i teme većim su dijelom ocijenjeni izvrsno:

  • Prijedlozi organizacijskih modela unutar nastave likovne umjetnosti – 1. dio; dr. sc. Josipa Alviž, doc. i dr. sc. Jasmina Nestić, doc., Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (ocjena izvrstan 91,0 %)
  • Prijedlozi organizacijskih modela unutar nastave likovne umjetnosti – 2. dio; dr. sc. Josipa Alviž, doc. i dr. sc. Jasmina Nestić, doc., Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (ocjena izvrstan 82,0 %)
  • Individualan stvaralački opus: primjer obrade teme 4. razreda Likovne umjetnosti; Vesna Mišljenović, prof., V. gimnazija, Zagreb (ocjena izvrstan 80,0 %)

Zvjezdana Prohaska, prof., viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost

Evaluacija

(pdf: 180,98 KB)

Preuzmi