Najave i izvješća / 8. srpnja 2021.

Održan stručni skup „Ostvarivanje ishoda predmetnih kurikuluma kroz program GLOBE“

Stručni skup državne razine „Ostvarivanje ishoda predmetnih kurikuluma kroz program GLOBE“ održan je 1. i 2. srpnja 2021. Riječ je o početnom stručnom usavršavanju za učitelje i nastavnike koji žele provoditi Program GLOBE u svojim školama. Na skupu je sudjelovalo šezdesetak učitelja i nastavnika te nekoliko odgajatelja.

Skup je započeo izlaganjem nacionalne koordinatorice Programa GLOBE dr. sc. Diane Garašić koja je sudionike upoznala s osnovnim informacijama o Programu GLOBE i njegovim provođenjem. Viša savjetnica i voditeljica skupa Lydia Lugar, prof., iznijela je mogućnosti implementacije Programa GLOBE u nastavu različitih predmeta. U nastavku skupa sudionici su podijeljeni u grupe da bi ih iskusni GLOBE učitelji upoznali s pojedinim područjima Programa GLOBE i prikazali im mogućnosti njihove primjene u praksi. Sudionici su birali po dvije između ponuđenih radionica: Atmosfera, Biosfera, Hidrosfera, Pedosfera. Voditelji radionica bili su: Zrinko Bahorić, mag. phys. et geophys., dr. sc. Diana Garašić, mr. sc. Tamara Banović, Sanja Klubička, dipl. ing. Svi sudionici skupa su sudjelovali na radionici u kojoj se vježbao unos podataka u GLOBE bazu koju je vodila Ankica Veseljić, dipl. ing.

Evaluacija stručnog skupa pokazala je da su sudionici izuzetno zadovoljni skupom te je 92 % sudionika skup u cjelini procijenilo kao izvrstan. Njih 94 % smatra da se teme sa skupa izvrsno mogu primijeniti u praksi, 96 %  procjenjuje aktualnost sadržaja najvećom ocjenom, a 92 % sudionika smatra da skup ima izvrstan značaj za njihov profesionalni razvoj.  Komunikaciju unutar skupina 83 % sudionika procjenjuje izvrsnom, a 94 % sudionika smatra da su imali izvrsnu priliku za iznošenje vlastitog mišljenja. Najviše su ocjene u evaluaciji za pripremljenost predavača i voditelja radionica što 100 % sudionika procjenjuje kao izvrsno. Slično je s jasnoćom izlaganja koju 98 % sudionika smatra izvrsnom.