Najave i izvješća / 13. listopada 2020.

Održan stručni skup o ulozi psihologa u razvijanju kvalitetnih odnosa u školi

Međužupanijski stručni skup za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije Upravljanje kvalitetom odgojno-obrazovnog procesa u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje održan je 9. listopada 2020. godine na online aplikaciji Zoom. U uvodnom djelu sudionike je pozdravila ravnateljica AZOO-a dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, nakon čega je voditeljica stručnog skupa viša savjetnica Vilma Bednar predstavila predavače i tijek programa i istaknula odgovornu ulogu psihologa u razvijanju kvalitetnih odnosa sa svim dionicima unutar odgojno-obrazovnih ustanova.

U postojećim uvjetima rada u odgojno-obrazovnim ustanovama potrebno je iznaći mogućnosti koje će smanjiti posljedice prisutnih deprivacija. Stoga je odabir tematskih predavanja stručnog skupa usmjeren sadržajima koji utječu na oblikovanje interakcija u odgojno-obrazovnom procesu i na primjenljivost u praksi. Predavanjem – Moderiranje nastave psihologije u virtualnim okolnostima, profesorica Petra Ognjenović iz Zdravstvene škole i Ekonomsko upravne škole u Splitu, podijelila je svoja iskustva u osmišljavanju nastave. Istaknula je vrste potpora koje treba pružiti učenicima u nastavnom procesu te uvažavanjem njihove refleksije nadograđivati nastavne sadržaje i aktivnosti. Brojnim primjerima digitalnih aplikacija ukazala je na njihove prednosti prilikom pružanja povratnih informacija učenicima, provjere znanja, vrednovanja, suradnje s drugim nastavnicima i roditeljima, a u funkciji unaprjeđivanja kvalitete poučavanja. Iz Sveučilišta u Zadru, s Odjela za psihologiju, putem mreže uključila se izv. prof. dr. sc. Irena Burić te je svojim izlaganjem – Učenje, poučavanje i emocionalna dobrobit u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 ukazala na promjene u načinu odvijanja procesa učenja i poučavanja na svim obrazovnim razinama. Istakla je čimbenike koji utječu na kvalitetu poučavanja, ulogu osobnih karakteristika učitelja i nastavnika te njihova ponašanja prilikom poučavanja u objašnjenju učeničkih kognitivnih, emocionalnih i motivacijskih ishoda. Posebno je izdvojila emocionalna iskustava povezana s pandemijom bolesti COVID-19 te strategijama njihove procesne regulacije, u oblikovanju kako kvalitete poučavanja, tako i u razvijanju emocionalnih kompetencija učitelja, što implicitno djeluje na njihovu profesionalnu dobrobit, ali i na socioemocionalnu dobrobit učenika. Nadovezujući se na karakteristike učitelja viša savjetnica za pedagoge Mirjana Kazija istakla je značenje usvojenih svjetonazora koji određuju naša ponašanja i odnose koje razvijamo – Samorefleksija kao odrednica kvalitetnih interakcija.

Istakla je potrebu za analitičkim introspektivnim propitivanjem stavova o ulozi učitelja jer u transmisijskom procesu poučavanja utječu na interiorizaciju vrijednosti, socijalnih pravila i ponašanje učenika. U završnom djelu stručnog skupa uslijedilo je predavanje više savjetnice za talijansku nacionalnu manjinu Patrizie Pitacco – Storytelling – tehnika sažimanja gradiva /primjer dobre prakse/.Upoznala je sudionike s prednostima korištenja te tehnike kojom se jača interaktivna povezanost, ali i stvara trajniji zapis emotivnog doživljaja prezentiranih sadržaja. Storytelling je moguće koristiti u svim obrazovnim predmetima i u svakoj fazi nastavnog sata te je u praksi vrlo primjenljiva metoda.

Vilma Bednar, prof.