Najave i izvješća / 3. rujna 2018.

Održan stručni skup Novi kurikulum informatike – razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje dana 27. i 28. kolovoza 2018. u Vukovaru i Našicama održani su stručni skupovi za učitelje i nastavnike informatike Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije  pod nazivom Novi kurikulum informatike – razvoj temeljnih kompetencija  za cjeloživotno učenje.

Na stručnim skupovima sudionici su osvijestili važnost razvoja temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje i dodatno se pripremali za primjenu novog kurikuluma Informatike u osnovnim i srednjim školama.

S temom Virutal Reality u nastavi informatike – primjer dobre prakse sudionike je upoznala mr. sc. Renata Bradvica. Kroz ovu temu sudionici su imali priliku vidjeti na koji se način u OŠ Dragutina Tadijanovića u Vukovaru u nastavi primjenjuje najsuvremenija tehnika  – virtualna stvarnost (Virtual Reality) s posebnim naglaskom na primjeni u nastavi informatike.

Novi kurikulum informatike – razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje tema je kroz koju je mr. sc. Slavko Petrinšak sudionike podsjetio na potrebu kontinuiranog cjeloživotnog učenja i obrazovanja. Ukazano je na to da cjeloživotno učenje i cjeloživotno obrazovanje nisu istoznačnice te je naglašena važnost neformalnog i informalnog obrazovanja što je bio uvod u drugi dio skupa.

Drugi dio skupa je kroz  pedagoške radionice Od predmetnog i izvedbenog kurikuluma do nastavnoga sata i Od ishoda učenja do sumativnog vrednovanja imao za cilj osnažiti učitelje i nastavnike  za što uspješniju pripremu za novu nastavnu godinu i primjenu novog kurikuluma. Kroz pedagoške radionice sudionici su u skupnome radu stavljeni u problemske situacije u kojima su promišljali o načinima pripremanja za novu školsku godinu. Kroz prvu radionicu osvijestili su važnost planiranja do razine nastavnoga sata te kroz drugu radionicu sudionici su potaknuti na promišljanje te osvijestili potrebu od tematskog planiranja i pripremanja za izvođenje nastave sve do posljednje etape u nastavnome procesu – ocjenjivanja. Radionice su vodili mr.sc. Slavko Petrinšak i viša savjetnica Viktorija Vranešić.

Radionice su temeljene na Kurikulumu nastavnoga predmeta Informatika za osnovne i srednje škole te materijalima dostupnima učiteljima u Loomen kolegiju Informatika – pripreme za uvođenje novog kurikuluma (https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=7703) te Metodičkom priručniku za osnovnu školu i Metodičkom priručniku za srednju školu.

U evaluaciji stručnoga skupa sudionici su pokazali zadovoljstvo samim stručnim skupom, odabirom aktualnih tema, pedagoškim radionicama te posebno istaknuli važnost ostvarene komunikacije tijekom skupa i mogućnosti izražavanja vlastitog mišljenja.

Voditeljica stručnih skupova je viša savjetnica Viktorija Vranešić.