Najave i izvješća / 4. ožujka 2021.

Održan stručni skup „Nadzirano četkanje zubi u vrtićima i školama“

Stručni skup „Nadzirano četkanje zubi u vrtićima i školama“, koji je realiziran  u suorganizaciji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo putem online aplikacije održan je 24. veljače 2012. godine.  Oko zajedničke teme okupili su se odgojitelji i zdravstveni voditelji iz dječjih vrtića te učitelji prvih razreda osnovne škole i medicinske sestre iz timova školske medicine.

U uvodnom dijelu sudionike su pozdravili dr. sc. Anka Jurišić Kvesić, predsjednica Nacionalnog povjerenstva za dentalnu medicinu pri Ministarstvu zdravstva, prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, predstojnik Zavoda za dječju i preventivnu stomatologiju i predsjednik radne skupine za promociju i zaštitu oralnog zdravlja Nacionalnog povjerenstva za dentalnu medicinu pri Ministarstvu zdravstva. U ime ravnateljice dr. sc. Dubravke Brezak Stamać sudionike je pozdravila Sanja Jelovčić, prof., viša savjetnica za predškolski odgoj.

U nastavku su uslijedila stručna izlaganja, upute vezano za proceduru nadziranog četkanja te primjer iz odgojno-obrazovne prakse. O suvremenim spoznajama o uzrocima nastanka karijesa, potrebi preventivnoga timskoga rada s ciljem zaštite oralnog zdravlja djeteta te važnosti koju u tom segmentu ima obrazovanje govorio je prof. dr. sc. Hrvoje Jurić. Ivana Šimić, dipl. ing. preh. teh., govorila je o važnosti i utjecaju pravilne (uravnotežene, raznolike i umjerene) prehrane na oralno zdravlje djece. Pravilan odnos prema hrani koji djeca uz pomoć odraslih trebaju uspostaviti od najranije dobi prenosi se u zrelu dob. Uputila nas je na Prehrambene smjernice koje su dostupne na mrežnim stranicama Zavoda. Prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin govorila je o važnosti redovitog četkanja zubi iz perspektive usvajanja zdravih navika koje je potrebno svakodnevno živjeti u okruženju naših odgojno-obrazovnih ustanova. Istaknula je dokazanu vrijednost preventivnog djelovanja i uputila sudionike na Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama te brošuru „Živjeti zdravo u vrtiću“. Ukazala je na utvrđena pozitivna iskustva drugih zemalja koji program provode i prate tijekom niza godina. Prilikom nadziranog četkanja potrebno je pridržavati se smjernica napisanih u Standardu nadziranog četkanja zubi koji je temeljni dokument u kojem su opisane učinkovite i provedive aktivnosti. Standardi uključuju organizaciju, učinkovitu preventivnu praksu, prevenciju i kontrolu zaraze te informacije o modelima četkanja u suhim prostorima i nad umivaonikom. Mr. sc. Marijana Radić Vuleta prezentirala je rezultate pilot projekta, demonstrirala proceduru nadziranog četkanja te uputila sudionike u način evidencije koju odgojno-obrazovni radnici angažirani u projektu vode. Prilikom izlaganja zorno je prikazan model i procedura četkanja. Istaknula je da provoditelji programa nužno sudjeluju u stručnom usavršavanju te da se nad provedbom ostvaruje stručni nadzor i podrška. Upute provoditeljima programa uputila je i zdravstvena voditeljica iz Dječjeg vrtića Kockica iz Kršana koja je govorila o osobnom iskustvu provedbe u dječjem vrtiću i organizaciji stručnog rada s djecom. Dodatno je upoznala sudionike s drugim brojnim aktivnostima koje je u prevenciji pojave karijesa provodila u vrtiću.

U zaključnom dijelu istaknuto je da su preventivne aktivnosti trud koji na duge staze donosi pozitivne rezultate. Osmišljen model prevencije u programu Nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama jedna je od takvih preventivnih mjera kojom se djeluje na sprječavanje nastanka i razvoja karijesa kod djece, djeluje na usvajanje redovitih zdravih navika i stvaraju preduvjeti za očuvanje oralnog zdravlja u odrasloj dobi. Sudionici su upoznati s programima unapređenja oralnog zdravlja i prevencije karijesa kod djece te su poučeni o pravilnoj prehrani i njenom utjecaju na zdravlje zubi, odnosno zdravlje općenito. Nacionalni standardi za program nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama

Provedena evaluacija stručnoga skupa ukazala je na visok stupanj zadovoljstva sudionika organizacijom, sadržajem i kvalitetom ostvarenih izlaganja te mogućnosti njene implementacije u vlastitu odgojno-obrazovnu praksu.

Evaluacija stručnoga skupa

(docx: 27,53 KB)

Preuzmi