Najave i izvješća / 5. listopada 2018.

Održan stručni skup Kurikulumski pristup u planiranju i programiranju nastave prirode i biologije

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 27. rujna 2018. održan je stručni skup s temom Kurikulumski pristup u planiranju i programiranju nastave prirode i biologije u Prvoj osnovnoj školi Ogulin. Na stručnom su usavršavanju sudjelovali voditelji županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika biologije te učitelji i nastavnici prirode i biologije iz škola uključenih u eksperimentalni program Škola za život iz Primorsko-goranske, Istarske, Karlovačke i Ličko-senjske županije.

Predavači na stručnom skupu bili su članica mentorskog tima za prirodu dr. sc. Diana Garašić i mentorskog tima za kemiju Sonja Rupčić Petelinc, prof. savjetnik.

Sudionicima je dobrodošlicu uputio i ukratko predstavio postignuća škole domaćin ravnatelj Zvonko Ranogajec, prof. S ciljevima, ishodima i načinom rada sudionike je upoznala viša savjetnica za biologiju i kemiju Borjanka Smojver, dipl. ing.

U uvodnom predavanju koje je održala Sonja Rupčić Petelinc, prof. savjetnik, sudionici su upoznati s procesom donošenja kurikularnih dokumenata te ciljevima i načinom provedbe eksperimentalnog programa Škola za život. Istaknula je važnost podrške mentorskih timova koji u online okruženju provode edukaciju učitelja i nastavnika uključenih u eksperimentalnu provedbu programa. U virtualne je učionice uključeno više od 6700 sudionika s kojima redovito surađuje 170 mentora. Interaktivno je izlaganje rezultiralo obostrano korisnom raspravom o svim nedoumicama i problemima na koje učitelji i nastavnici nailaze. Većina pitanja odnosila su se na primjenu digitalnih sadržaja u nastavi prirodoslovnih predmeta. Sudionici su se usuglasili da u nastavi prirodoslovlja pokus treba biti centralna interaktivna aktivnost. Iskazali su zadovoljstvo pristupom mentorskog tima sudionicima online edukacije, ali najkorisnijom smatraju edukaciju u neposrednom okruženju.

U nastavku je održano interaktivno predavanje i radionica s temom Kompetencijski pristup u nastavi prirode i biologije koju je vodila dr. sc. Diana Garašić. Pojašnjene su temeljne odrednice kurikuluma predmeta Priroda za 5., Biologija za 7. i  Biologija za 1. razred srednje škole. Uz razgovor o autonomiji učitelja, uslijedila je vježba u kojoj su sudionici na temelju kurikuluma i tematskih hodograma iz Metodičkih priručnika odabrali jednu temu i u grupama dogovorili moguće aktivnosti za učenike u funkciji ostvarivanja ishoda. U drugom dijelu programa, sudionici su, uz razgovor o istraživačkom učenju izveli dva praktična rada, raspisali odgojno-obrazovne ishode koji je moguće realizirati te predložili način vrednovanja.

Na kraju, voditelji županijskih stručnih vijeća su se na temelju izvješća o radu svojih stručnih aktiva kritički osvrnuli na dosadašnji rad, raspravili o problemima koji se javljaju i o mogućim rješenjima te donijeli zajednički dio programa rada za 2018/2019. školsku godinu.