Najave i izvješća / 5. listopada 2018.

Održan stručni skup Kurikulumski pristup u planiranju i programiranju nastave kemije

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 27. rujna 2018. održan je Stručni skup s temom Kurikulumski pristup u planiranju i programiranju nastave kemije u Prvoj osnovnoj školi Ogulin. Na stručnom su usavršavanju sudjelovali voditelji županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika kemije te učitelji i nastavnici kemije iz škola uključenih u eksperimentalni program Škola za život iz Primorsko-goranske, Istarske, Karlovačke i Ličko-senjske županije.

Predavači na stručnom skupu bili su članovi mentorskog tima za kemiju Sonja Rupčić Petelinc, prof. savjetnik i Saša Lakić, prof., učitelj mentor.

Sudionicima je dobrodošlicu izrazio i ukratko predstavio postignuća škole domaćina ravnatelj Zvonko Ranogajec, prof.

S ciljevima, ishodima i načinom rada sudionike je upoznala viša savjetnica za biologiju i kemiju Borjanka Smojver, dipl. ing.

Nakon uvodnog predavanja Sonja Rupčić Petelinc, prof., uslijedila je radionica s temom Digitalni alati u nastavi kemije. Sudionici su upoznati s mogućnošću primjene digitalnih alata u nastavi kemije. Predstavljena su dva alata, od kojih se Chemix primjenjuje za crtanje laboratorijskog pribora i jednostavnih aparatura, a Avogadro za vizualizaciju, izradu i uređivanje molekula.

U radionici s temom Kompetencijski pristup u nastavi kemije, koju je vodio Saša Lakić, prof. mentor, navedene su osnovne značajke učenja i poučavanja koje potiče konceptualno razmišljanje. Razmijenjena su iskustva o načinu pripreme, aktivnostima i vrednovanju u nastavnom procesu usmjerenom na ishode.

Voditelji županijskih stručnih vijeća su se na temelju izvješća o radu svojih stručnih aktiva kritički osvrnuli na dosadašnji rad, raspravili o problemima koji se javljaju i o mogućim rješenjima.