Najave i izvješća / 16. rujna 2021.

Održan je državni stručni skup učitelja tehničke kulture

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje održan je državni stručni skup učitelja tehničke kulture. Stručni skup bio je namijenjen svim učiteljima tehničke kulture. Održan je putem ZOOM platforme u ponedjeljak 30. 8. 2021. godine u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Skup je pripremio viši savjetnik Žarko Bošnjak prema katalogu stručnih skupova. Tema stručnog skupa bila je: Prikaz i analiza tehničkih dostignuća u 2021. godini. Skup je imao dva cilja. Prvi se odnosi na najnovija tehnička dostignuća prikazana kroz svemirske letove i četvrtu generaciju nuklearnih elektrana. Drugi cilj je bio približiti metode rada s učenicima s poteškoćama u nastavi tehničke kulture. Na stručni skup prijavilo se 318 sudionika.

Program stručnog skupa:

  • Žarko Bošnjak, viši savjetnik, AZOO: Pozdrav sudionicima u ime AZOO-a i uvodna riječ
  • Ante Radonić, astronom i astronautičar: Suvremena istraživanja Sunčeva sustava
  • Ante Radonić, astronom i astronautičar: Privatne tvrtke i svemirski letovi
  • Dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev, izv. prof., Sveučilište u Zagrebu, dekanica Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet: Poučavanje i vrednovanje učenika s teškoćama u skladu s uputama MZO-a
  • Krešimir Gudek, inženjer za inspekcije u radu elektrane, Nuklearna elektrana Krško: Značaj električne energije proizvedene u nuklearnim elektranama u EU
  • Žarko Bošnjak, viši savjetnik, AZOO: Zaključak skupa.

Sudionici skupa su putem anonimne online ankete ocijenili primjenjivost tema i sadržaja za njihov profesionalni i osobni razvoj, pripremljenost predavača, jasnoću izlaganja, komunikacijske vještine i prikazane materijale i prosječnu ocjenu skupa. U anketi mogli su izraziti i svoje mišljenje o dijelovima stručnog skupa koji posebno pohvaljuju i na kraju ankete svaki sudionik mogao je napisati svoj komentar ili prijedlog vezan za održani skup. Prosječna ocjena  skupa je 4,8.  

Evaluacija

(pdf: 519,75 KB)

Preuzmi