Najave i izvješća / 22. prosinca 2022.

Održan državni stručni skup za odgojitelje o održivom razvoju u ranom djetinjstvu

Dvodnevni državni stručni skup Održivi razvoj u ranome djetinjstvu – održivost od početka, održan je 25. i 26. studenoga 2022. godine u Dječjem vrtiću Trnsko u Zagrebu u trajanju od 14 sati.

Skup je organizirala i vodila mr. sc. Andreja Silić. Nakon himne Republike Hrvatske,u izvedbi studentica Učiteljskoga fakulteta u Zagrebu Marte Horvat i Katarine Bulović, pod vodstvom umjetničke savjetnice Josipe Kraljić, mr. sc. Andreja Silić otvorila je skup te u ime ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravke Brezak Stamać, pozdravila Larisu Ott Filipović, prof., voditeljicu službe za rani i predškolski odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja te uvažene predavače i sve sudionike stručnoga skupa.

Skup je potom pozdravila Melina Vučak, ravnateljica Dječjega vrtića Trnsko u Zagrebu. Nakon uvodnih riječi više savjetnice mr. sc. Andreje Silić o važnosti osiguravanja kvalitetnih uvjeta za ostvarivanje i življenje održivoga razvoja u dječjem vrtiću od najranije dobi, uslijedile su dvije pjevane točke.

Uvodno izlaganje Kako živjeti održivo i razvijati se u današnjem društvu? održao je dr. sc. Dražen Šimleša, voditelj Centra za istraživanja integralne održivosti i održivoga razvoja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Predavanje je počelo predstavljanjem najvažnijih aktualnih događaja i informacija iz područja održivosti. Sudionicima skupa izložena su trenutna događanja u svijetu u području bioraznolikosti, ekosustava i prirodnih resursa te na koji način se to reflektira na naša društva.

Nakon uvodnog dijela bilo je objašnjeno što možemo smatrati održivošću u 21. stoljeću te kako je možemo razumijevati u našem svakodnevnom životu. Nadalje, objašnjeno je koje su njezine glavne dimenzije i od kojih se glavnih obilježja sastoji.

Poseban naglasak stavljen je na razgovore o održivosti, na koji način možemo pojmiti održivost, na kako joj možemo pristupiti i kako je možemo primjenjivati i osjetiti. Važan dio predavanja odnosio se na mogućnosti poučavanja o održivosti koje možemo prakticirati u obrazovnom sustavu. Posebno se obrazložio pojam ekopismenost, potrebne za poučavanje od najranije dobi, kako bi se što djelotvornije živjelo u skladu s osnovnim principima ekologije te na Planetu Zemlja ostavljao kvalitetan ekološki otisak.

O Programu GLOBE u funkciji obrazovanja za održivi razvoj govorila je Državna koordinatorica za Program GLOBE dr. sc. Dijana Garašić. U uvodnome dijelu izlaganja pojasnilo se pojam održivi razvoj te koje je kompetencije, znanja, vještine, stavove i sposobnosti potrebno razvijati od najranije dobi. U tom je smislu predstavljen Program GLOBE kao jedan od alata u obrazovanju za održivi razvoj.

Potom je Tea Režek, voditeljica Odjela za odgoj i opće obrazovanje u Agenciji za mobilnosti i programe EU, izložila temu Projekti održivoga razvoja na EU razini, posebice govoreći o Erasmus+ projektima koji potiču održive prakse u dječjim vrtićima.

Odgojiteljica Dječjega vrtića Potočnica Vesna Lampić potom izložila je Problem održivosti i Programa GLOBE u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju.

Uslijedile su 4 paralelne radionice: Program Globe u kontekstu dječjega vrtića, koji su vodili dr. sc. Diana Garašić, Vesna Lampić, odgojitelj u Dječjem vrtiću Potočnica u Zagrebu, Vladimir Ribičić, bacc. ing. comp., iz Državnoga hidrometeorološkog zavoda, Mihaela Marceljak Ilić, profesor savjetnik u XV. gimnaziji u Zagrebu i Marinela Labaš, profesor savjetnik u Školi za medicinske sestre Vrapče.

Na kraju prvoga dana državnoga stručnoga skupa održana je rasprava te su doneseni zaključci. Također, predstavljen je program drugoga dana.

Na početku drugoga dana stručnoga skupa također su ukratko izneseni zaključci prvoga dana te je predstavljen tijek događanja drugoga dana.

Uvodno izlaganje Razvoj znanstvene pismenosti i održivi razvoj u ranome djetinjstvu održala je red. prof. dr. sc. Lidija Vujičić iz Centra za istraživanje djetinjstva Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

U uvodnome dijelu izlaganja stavljen je naglasak na suvremena istraživanja u području ranoga djetinjstva, koja naglašavaju intrinzičnu motivaciju djece za učenje i razumijevanje svijeta koji ih okružuje. Obrazložen je proces učenja djece i konstruiranje znanja te uloga odgojitelja koji sustavno mora pružati adekvatnu podršku učenju i istraživanju djece. Izložen je pojam znanstvena pismenost te važnost razvoja refleksivne prakse i odgojitelja kao refleksivnog praktičara u (su)kontrukciji kurikuluma vrtića / odgojno-obrazovne skupine.

Uslijedio je prikaz rada Stručno-razvojnoga centra Dječjega vrtića Srednjaci u Zagrebu, u području odgoja za održivi razvoj, koji su ostvarile Nikolina Kostanjski, odgojitelj mentor, Vesna Šarić, odgojitelj, Ivana Šilić, odgojitelj, i Petra Plevnik, stručni suradnik pedagog.

O cjeloživotnome obrazovanju odgojno-obrazovnih djelatnika u Europi kroz održive projekte govorili su djelatnici Dječjega vrtića Matija Gubec u Zagrebu: Silvija Zlatar, ravnateljica, Ivana Prpić, odgojiteljica, Davor Šimek, odgojitelj, i Nina Novosel, odgojiteljica.

Uslijedili su prikazi projekata dvaju dječjih vrtića: Dječja prezentacija života u prirodi i održivost u Dječjem vrtiću Olga Ban u Pazinu, Voglje Hodžaj, odgojiteljice, Doris Velan, mag. paed., stručne suradnice pedagoginje, Sandre Vlahov, mag. prim. educ., odgojitelja predškolske djece; i Let’s go green, Danijele Bilić, prof., odgojitelja savjetnika Dječjega vrtića Osijek u Osijeku.

Primjer dobre prakse te projekt Otpad nije smeće predstavile su Snežana Mikulec, odgojitelj savjetnik,

i Petra Markulin, mag. praesc. educ.

Izuzetno zanimljivo izlaganje Održivi razvoj u osnovnoj školi za budućnost: Pametna selavizija održivosti koja bi vodila k oblikovanju Pametnih sela, koja bi kvalitetom i uvjetima života zadržala mlade i omogućila ostanak srebrne generacije u svojim domovima, ravnatelja i učitelja Osnovne škole Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom bilo je osobito dojmljivo. Vrlo angažirano i emotivno izlaganje bilo je izvrstan uvod u Okrugli stol. Ukratko  su izneseni zaključci te je naglasak stavljen na nastavak daljnjega rada i poticanje sustavnih aktivnosti u području održivoga razvoja.

mr. sc. Andreja Silić, viša savjetnica za predškolski odgoj

Evaluacija

(docx: 17,90 KB)

Preuzmi