Najave i izvješća / 13. listopada 2021.

Održan državni stručni skup za odgajatelje, učitelje i nastavnike talijanskoga jezika – materinskoga jezika talijanske nacionalne manjine

Državni stručni skup s temom „Viaggio tra le righe degli scrittori della Comunità Nazionale Italiana. La lingua italiana quale veicolo trasmissivo e divulgativo dell’identità nazionale. Dagli obiettivi formativi del Curricolo di lingua italiana/Lingua e letteratura italiana-Lingua materna ai percorsi di interdisciplinarità. = Putovanje kroz redove pisaca Talijanske nacionalne zajednice. Implementacija Kurikuluma nastavnoga predmeta Talijanski jezik / Talijanski jezik i književnost s posebnim osvrtom na ishode koji se temelje na razvoj materinskog jezika kao temelj razvoja identiteta“ održan je hibridno, uživo i u online okruženju, 4. listopada 2021. pri Comunità degli italiani – Zajednica Talijana u Puli. Na skupu je sudjelovalo 53 sudionika, odgajatelja i učitelja razredne nastave talijanskih vrtića i osnovnih škola Istarske i Primorsko-goranske županije.

Tijekom stručnog skupa održana su predavanja:

  1. Leggo, dunque sono! = Čitam, stoga jesam! i Le letture curricolari quale strumento per l’inclusione = Korištenje izborne i kurikularne lektire u planiranju i izradi individualiziranih kurikula za učenike s posebnim potrebama. Predavačica: Sara Vrbaški, prof., OŠ-SE „San Nicolò“ Rijeka-Fiume.
  2. L’alchimia della fiaba = Alkemija bajke. Predavač: prof.dr.sc. Fulvio Šuran, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
  3. Bestiario Immaginato “Pecore Matte”. Incontro formativo per docenti = Zamišljeni bestijarij “Lude ovce”. Formativni susret za odgajatelje u učitelje. Predavači: Catia Fabro i Tomas Sione, Damatrà onlus, Ricerca creativa per l’infanzia.
  4. “A salir le stelle” – Cos’è un classico e come diventa tale? = “A salir le stelle” – Što je klasično djelo i kako ono postane takvo? Predavačica:Manuela Malisano, prof., Libreria W. Meister & co di San Daniele del Friuli (Udine).

Stručni skup je vodila viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu Gianfranca Šuran, a organiziran je u suradnji sa Središnjom knjižnicom Talijana u Republici Hrvatskoj pri Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula.

Po završetku stručnog skupa svi su sudionici dobili mogućnost online ispunjavanja evaluacijskog upitnika te su poslali svoje ocjene i pisane odgovore. Sudionici stručnog skupa izrazili su visoko zadovoljstvo aktualnošću ponuđenih tema i njihovom profesionalnom prezentacijom. Na pitanje kako vrednuju metodologiju usvojenu pri planiranju stručnog usavršavanja (odrađenog u hibridnoj varijanti, online i u živo), s obzirom da je u drugom djelu dana došlo do pada internetske mreže, niže ocijene po tom pitanju su obrazložene u bilješkama s naznakom da bi se trebalo dodatno unaprijediti tehnološka opremljenost u organizaciji stručnih usavršavanja u online okruženju.

Evaluacija

(pdf: 380,94 KB)

Preuzmi