Najave i izvješća / 26. travnja 2022.

Održan Državni stručni skup – Upravljanje osobnim financijama

Zbog velikog zanimanja za državni stručni skup Financijska i mirovinska pismenost – upravljanje osobnim financijama koji je održan krajem lipnja 2021. godine, 19. i 20. travnja održano je stručno usavršavanje na temu Upravljanje osobnim financijama. Tijekom dva dana online je sudjelovalo gotovo 300 učitelja i nastavnika. Uvodnu temu pripremila je voditeljica skupa dr. sc. Verica Jovanovski, viša savjetnica za fiziku i učeničko poduzetništvo iz Agencije za odgoj i obrazovanje. Sudionike je upoznala s rezultatima evaluacija ranije održanih skupova i važnosti financijskog opismenjavanja odgojno-obrazovnih djelatnika.

Ravnateljica uprave za gospodarstvo i financijski sustav Ministarstva financija Ana Zorić i viša stručna savjetnica Maria Pavić, predstavile su najvažnije odrednice Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te sudionike upoznale s najvažnijim pojmovima i aktivnostima koje će se odvijati tijekom procesa uvođenja eura. Sudionicima je pojašnjeno što je dvojni optjecaj, kako i kada će moći zamijeniti kune u eure, što će biti s njihovim ugovorima o radu,  ugovorima o kreditu i depozitu itd.

O Važnosti financijske pismenosti kod ugovaranja osnovnih bankovnih proizvoda govorio je Josip Pintarić, glavni stručni suradnik u Uredu za praćenje zaštite potrošača u Hrvatskoj narodnoj banci. Tijekom izlaganja predstavio je osnovne zadaće i ciljeve Hrvatske narodne banke, njezinu ulogu na financijskom tržištu i odnos s drugim sudionicima, osobito bankama. Pri tome je poseban naglasak stavljen na važnost financijske pismenosti u kontekstu ugovaranja osnovnih bankovnih proizvoda. Na praktičnim primjerima pojašnjene su osnovne karakteristike kredita, oblici štednje te rizici na koje je potrebno obratiti pažnju prije donošenja konačne odluke o ugovaranju nekog od bankovnih proizvoda/usluge.

Branka Bjedov Kostelac, dipl. oec, glavna savjetnica u Sektoru za sistemske rizike i zaštitu potrošača u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, osvrnula se na mirovinski sustav, odnosno mirovinsku štednju te prava i obaveze iz II. i III. stupa te odabiru mirovinskih fondova. Informiranost o mirovinskom sustavu istaknuta je kao važan dio financijske budućnosti pojedinca.

O Izazovima planiranja kućnog budžeta govorile su Danijela Princi Grgat i Ana Vrbošić iz Hrvatskog instituta za financijsku edukaciju. Njihovo predavanje je imalo za cilj upoznati sudionike kako izraditi kućni budžet, kako u sebi prepoznati određeni financijski tip, koje mjere energetske efikasnosti u kućanstvu mogu utjecati na smanjenje troškova režija te koji su ključni rizici koji mogu utjecati na ostvarivanje planiranog kućnog budžeta i vrijednosti imovine te kako te rizike eliminirati ili ublažiti.

Drugi dan stručnog skupa započela je doc. dr. sc. Dajana Barbić, s Ekonomskog fakulteta iz Zagreba. U svom predavanju upoznala je sudionike s konceptom financijske i mirovinske pismenosti i njihovom ulogom u kreiranju osobnog financijskog plana i plana za sigurno umirovljenje.

O aktivnostima Zagrebačke burze te Burzovnom poslovanju kao dijelu financijske pismenosti govorila je Melita Marčeta, voditeljica Akademije Zagrebačke burze te dala uvid u burzovno poslovanje, aspekt investitora te neka od ključnih pitanja prije investiranja i pitanja o odgovornosti financijaša.

Investicijski fondovi prikupljaju sredstva brojnih ulagatelja s ciljem zajedničkog ulaganja prikupljene imovine u različite vrijednosne papire i ostvarenja prinosa. U svom predavanju Investicijski fondovi u Republici Hrvatskoj, govorila je Vanja Dominović, voditeljica Odjela za financijske institucije Hrvatske gospodarske komore i poslovna tajnica Udruženja investicijskih fondova HGK te sudionicima pojasnila što su investicijski fondovi, koje su temeljne vrste fondova te što je važno znati prije donošenja odluke o kupnji udjela u investicijskom fondu.

Nives Grgurić, voditeljica pravnih poslova i projekata iz Hrvatskog ureda za osiguranje sudionicima je pojasnila važnost društvene funkcije osiguranja te sve većoj zastupljenosti osiguranja koje ono preuzima u zaštiti osiguranika kroz različite vrste osiguranja poput: obveznog auto osiguranja, kasko osiguranja, životnog osiguranja, osiguranja zdravlja i imovine i tako dalje.

O trgovanju Kripto valutama i prevarama na tržištu financijskih usluga govorila je mlađa analitičarka u Direkciji za praćenje potrošača i edukaciju iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te je ovom temom i zaključen državni stručni skup.

Na kraju skupa sudionicima su podijeljeni materijali i prezentacije.

Evaluacija

(docx: 45,37 KB)

Preuzmi