Najave i izvješća / 25. svibnja 2022.

Održan državni stručni skup učitelja i nastavnika kemije

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje održan je državni stručni skup učitelja i nastavnika kemije 20. travnja 2022. godine. Na stručnom skupu bilo je prijavljeno 100 učitelja i nastavnika kemije, a aktivno  je na stručnom skupu sudjelovalo 76 učitelja i nastavnika. Stručni skup održan je putem MICROSOFT TEAMS platforme u vremenu od 9:30 do 15:30 sati.

Stručni skup je pripremila i vodila Marijana Toljan, prof., viša savjetnica prema Katalogu stručnih skupova.

Tema stručnog skupa bila je Primjena predmetnog kurikuluma kemije s naglaskom na razvijanje prirodoslovne pismenosti učenika

Ishodi koje smo nastojali realizirati za vrijeme stručnog skupa bili su: analizirati rezultate PISA ispitivanja te identificirati probleme u usvajanju prirodoslovne pismenosti, predložiti metode i načine učenja i poučavanja kemije koji će unaprijediti prirodoslovnu pismenost učenika.

Izvođenje stručnog skupa bilo je podijeljeno u tri bloka.

U prvom bloku predstavnica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, PISA centra predstavila je konceptualni okvir i rezultate PISA istraživanja – prosječni rezultat u međunarodnom kontekstu, rezultate po razinama, razlike po spolu / obrazovnom programu / županijama. Nakon toga sudionicima skupa pokazani su primjeri zadatka koje učenici rješavaju i način bodovanja odgovora. Sudionici skupa su također u radionici gdje su bili podijeljeni u skupine sami rješavali objavljene zadatke iz kemije prema dobivenom predlošku  i  zatim izvještavali sve sudionike skupa. Predavačica prvog bloka bila je Ana Markočić Dekanić, prof., a tema je bila: PISA 2018: koncept prirodoslovne pismenosti, primjeri zadataka, rezultati i implikacije

U drugom bloku govorilo se o Suvremenim strategijama poučavanja. Predavač ovog dijela bila je Sonja Rupčić- Petelinc, mag. kemije, prof. savjetnik. I ovo se izlaganje sastojalo od uvodnog predavanja i radionice.

U trećem bloku, predavač je bio izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš s temom Što i kako s prirodoznanstvenom pismenošću tijekom nastave kemije? U ovom interaktivnom izlaganju nije bilo podjela sudionika u skupine, već su se oni spontano javljali, rješavali i komentirali dobivene zadatke i rješenja.

Sudionici skupa su putem anonimne online ankete ocijenili primjenjivost tema i sadržaja za njihov profesionalni i osobni razvoj, pripremljenost predavača, jasnoću izlaganja, komunikacijske vještine i prikazane materijale. Evaluacijski upitnik popunilo je 75 sudionika stručnog skupa. U evaluacijskom upitniku sudionici skupa su stručni skup i primjenjivost tema u nastavi kemije  ocijenili ocjenom izvrstan (4.81). Svi predavači na stručnom skupu su također ocijenjeni ocjenom izvrstan.

Sudionicima skupa postavljena su četiri pitanja od kojih su se dva pitanja odnosila na to što im se svidjelo na stručnom skupu i na procjenu primjenjivosti teme za daljnji rad. Sudionici stručnog skupa, između ostalog, naveli su da im se svidjela komunikacija, aktualnost tema, interakcija i grupni rad kao i mogućnost razgovora i  razmjena iskustva s kolegama uživo.  Naveli su da je tema aktualna i iznimno korisna te da će svakako neke segmente i primjere zadataka koristiti u svome daljnjem radu. Sudionici su iskazali prijedloge tema na budućim stručnim skupovima te prijedloge za poboljšanje kvalitete stručnih skupova. Može se zaključiti da učitelji i nastavnici kemije na sljedećim stručnim skupovima  žele stručno usavršavanje koje bi se odnosilo na istraživačko učenje, vrednovanje učenika, rad s darovitim učenicima te s drugim učenicima koji imaju poteškoća sa učenjem. Sudionici su pohvalili organizaciju i vođenje stručnog skupa.

Na temelju evaluacije stručnog skupa, zaključuje se da je stručni skup bio koristan te da će doprinijeti profesionalnom razvoju učitelja i nastavnika kemije koji su na njemu sudjelovali.

Evaluacija

(pdf: 122,20 KB)

Preuzmi