Najave i izvješća / 19. ožujka 2021.

Održan Državni stručni skup: Poduzetništvo za rast i razvoj pojedinca i zajednice

Državni stručni skup Poduzetništvo za rast i razvoj pojedinca i zajednice, na kojem je tijekom dva dana sudjelovalo gotovo 400 sudionika, održan je 16. i 17. ožujka 2021. godine online na Zoom platformi. U uvodnom dijelu sudionike je u ime ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravke Brezak Stamać pozdravila voditeljica skupa dr. sc. Verica Jovanovski, viša savjetnica za fiziku i učeničko poduzetništv, koja je održala i uvodno izlaganje pod nazivom Pokretačke sile industrijskih revolucija.

U predavanju Kako uspjeti u post-Covid svijetu te kako se nositi sa izazovima, složenim problemima, neravnotežama i krizama koje je uzrokovala pandemija te padom gospodarskih aktivnosti i promjenama koje će pojedincima i organizacijama omogućiti postizanje osobnog i poslovnog uspjeha govorio je redoviti profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, gostujući profesor na UCLA u Los Angeles i na Renmin sveučilištu u Kini, Velimir Srića.

O Važnosti poduzetničkog promišljanja i djelovanja u različitim kontekstima govorila je izvanredna profesorica Julia Perić s Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Sudionika je upoznala s poduzetništvom kao jednim od osam temeljnih životnih kompetencija za ostvarenje osobnih ciljeva. Poduzetničko promišljanje i djelovanje omogućuje mladim ljudima, bez obzira na područje u kojem se obrazuju, razvoj kapaciteta za što bolje svladavanje promjena s kojima se suočavaju u svom okruženju.

Kako izraditi poslovni plan, analizirati tržište, kupce i dobavljače te kako planirati troškove na prikazu poslovnog modela objasnile su diplomirane ekonomistice iz Hrvatskog instituta za financijsku edukaciju Ana Vrbošić i Danijela Princi Grgat. Sudionici su također imali priliku čuti nešto više o važnosti računa dobiti i gubitka, novčanom toku te osiguravanju izvora financiranja u predavanju Poduzetništvo za početnike.

Vlasnik Digitalwoo obrta za web i grafički dizajn inženjer Pavle Vidaković uputio je učitelje i nastavnike te voditelje učeničkih zadruga u Primjenu modernog digitalnog marketinga u poduzetništvu kao i organizaciju marketinških aktivnosti i izradu marketinškog plana te mjerenje rezultata i optimizaciju stranice za internet tražilice i korištenje društvenih mreža kao platforme i kanala digitalnog marketinga.

Učiteljica Snježana Hranić, mag. prim. educ., iz osnovne škole Sveti Đurđ, kao primjer dobre prakse prikazala je rad Centra izvrsnosti iz poduzetništva koji djeluje u sklopu Centra izvrsnosti Varaždinske županije koji je dio međunarodno priznatog projekta, a 2016. godine postao je i Europska točka za darovite.

Još jedan primjer dobre prakse je Učenička zadruga Leptir, osnovana pri Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladeži – Karlovac, a predavanje pod nazivom Učeničke zadruge i kompetencija učenika s teškoćama u razvoju prezentirala je defektologinja Đurđa Guštin, dipl. def., te istakla važnost uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u aktivnosti učeničke zadruge i pokazala radove vrijednih ruku zadrugara.

Prema analiziranim evaluacijskim upitnicima 90% sudionika su aktualnost sadržaja Državnoga stručnog skupa ocijenili odličnom ocjenom kao i pripremljenost predavača (oko 96%) te jasnoću izlaganja (oko 91%).

Evaluacija državnoga stručnog skupa Poduzetništvo za rast i razvoj pojedinca i zajednice

(docx: 52,13 KB)

Preuzmi