Najave i izvješća / 7. ožujka 2022.

Održan državni stručni skup odgojno-obrazovnih djelatnike mađarske nacionalne manjine

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u Osijeku je 23. i 24. veljače 2022. godine održan dvodnevni državni stručni skup namijenjen odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima mađarske nacionalne manjine putem Zoom aplikacije.

Tema skupa je bila: Vizualna pismenost kao pomoć u učenju/ A vizuális nevelés fejlesztő hatása

Na početku državnoga stručnog skupa sudionike je pozdravila ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać i ravnatelj Uprave za nacionalne manjine u MZO Nandor Čapo.

Cilj Skupa bio je razvijanje vizualne pismenosti kroz međupredmetne teme; usvajanje novih likovnih tehnika primjenljivih u svim nastavnim područjima; poticati motoričke sposobnosti kroz vizualni odgoj.

Prvi dan državnoga stručnog skupa započeo je izlaganjem Anne Eleonóre Lisztesné Ritók s temom Kompenzacija invaliditeta i vizualno obrazovanje / Hátránykompenzálás és vizuális nevelés. Drugi dan je održala predavanje i radionice Zita Mónika Török s temom Razvoj društvenih kompetencija i vizualno obrazovanje / Szociális kompetenciafejlesztés és vizuális nevelés.

Navedeni predavači su osnivači Zaklade „Igazgyöngy” u mjestu Berettyóújfalu u Mađarskoj.

Zaklada „Igazgyöngy“ radi, uz pomoć sadašnje generacije za iduću generaciju, na omogućavanju jednakih mogućnosti, socijalnoj integraciji, iskorjenjivanju dječjeg i naslijeđenog dubokog siromaštva od 1999. godine.

Zaklada je izradila složeni model koji omogućava obiteljima koje žive na periferiji društva u segregiranim područjima stvaranje vizije budućnosti i integriranje. 

Predavači smatraju da je jedna od ključnih zadaća vizualnog odgoja razvijanje i promicanje vlastitog stava, individualnog predstavljanja slike svijeta.

Skreće se pozornost da umjesto „točnog predstavljanja stvarnosti“, djecu treba poticati da, uz pomoć vizualnosti, izražavaju svoja, vlastita mišljenja i razmišljanja na sve višoj i višoj razini.

Nije bitno hoće li učenici crtati glumca s fotografije, crtati pejzaž, mrtvu prirodu ili nešto slično. Otrgnuvši se od toga, u 21. stoljeću cilj je razvijanje sposobnosti zapažanja i/ili izražavanja raspoloženja u boji, izražavanja osjećaja za karakter ili pokret.

Vizualnom obrazovanjem pomažu razviti različite kompetencije: intelektualne kompetencije koje uključuju sposobnost korištenja informacija (ne samo vraćanje viđenoga, već i individualna, specifična interpretacija dobivenih informacija); razvijanje vještina rješavanja problema; razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja (usvajanje tehnike tumačenja i interpretacije razvija se tijekom dječjeg samoocjenjivanja i vrednovanja); razvijanje kreativnosti (kreativnost pruža savršen teren za realizaciju individualnih ideja); integracija predmeta (u svim predmetnim područjima pomaže u tumačenju, otkrivanju veza i učinkovitosti naučenog); osobno-socijalne kompetencije kao što su razvoj identiteta, samopouzdanja i vještine suradnje također su lako dostupne u vizualnom obrazovanju.

Dobar zadatak tajna je uspješnog vizualnog obrazovanja. Takav zadatak koji zadovoljava djetetove dobne karakteristike i interese te zahtijeva trud za njegovo rješavanje. Dobro rješenje zadatka daje djetetu pravi osjećaj uspjeha. Tijekom rješavanja problema, učenik ima priliku stjecati znanja, razvijati svoje vještine i kompetencije. Dobar zadatak dodatno motivira, ostavlja prostora za individualnost i potiče učenike na dodatna rješenja.

Za uspješan rad potrebno je koristiti različite materijale, o čemu su predavači detaljno informirali tijekom radionica.

Evaluacija

(docx: 14,02 KB)

Preuzmi