Najave i izvješća / 22. prosinca 2017.

Održavanje stručnih skupova za učitelje i nastavnike kemije o primjeni IKT-a u nastavi

U sklopu stručnog usavršavanja na međužupanijskoj razini, učitelji i nastavnici kemije imali su priliku upoznati se s načinom rada i mogućnostima primjene odgovarajućih računalnih programa u nastavi kemije. Na skupovima održanim početkom siječnja te krajem kolovoza ove godine, dvjestotinjak učitelja i nastavnika kemije, iskazalo je velik interes za edukaciju o primjeni IKT-a u nastavi kemije što je vidljivo i iz prijava na stručne skupove.

Na temelju provedenih evaluacija s održanih skupova, učitelji i nastavnici kemije pohvalili su inicijativu o edukaciji pri uvođenju digitalnih alata u nastavu kemije. Posebno se istakli potrebu kontinuiranog stručnog usavršavanja o izabranim digitalnim alatima sukladno potrebama i mogućnostima učenika.

 

Nakon upoznavanja s računalnim programima u kemiji te s korisnim informacijama za učitelje i nastavnike kemije (kemija on line), slijede stručni skupovi o primjeni digitalnih obrazovnih sadržaja u nastavi kemije. Prijave na stručno usavršavanje ispunile su sva očekivanja te će se na stručnim skupovima krajem prosinca 2017. godine i početkom siječnja 2018., učitelji i nastavnici kemije usavršavati s ciljem podizanja digitalne zrelosti svih škola te škola uključenih u provođenje pilot-projekta e-Škola.

Budući da je Agencija za odgoj i obrazovanje jedan od partnera u pilotiranju navedenoga projekta, uloga viših savjetnika STEM predmeta, odnosi se među ostalim i na prijedlog izbora i primjene digitalnih alata u nastavi kemije.

Edukacija učitelja i nastavnika ima cilj jačanje kompetencija i vještina učitelja i nastavnika pri uporabi digitalnih alata. Pri tom izvedba pokusa, eksperimenta  odnosno  fenološko promatranje promjena u prirodi te bilježenje uočenih promjena tijekom neposrednog opažanja ima i dalje ulogu primarnog izvora znanja pri proučavanju neposredne stvarnosti.

Voditeljica stručnog usavršavanja mr. Olgica Martinis, viša savjetnica za kemiju