Najave i izvješća / 25. kolovoza 2015.

Održana Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje na temu „Duhovnost u vjeronauku“

katehetska_nova_mKatehetska ljetna škola za vjeroučitelje i vjeroučiteljice u srednjim školama na temu „Duhovnost u vjeronauku – duhovnost za vjeronauk“ održana je 21. i 22. kolovoza 2015. godine u Nadbiskupijskome pastoralnom institutu u Zagrebu. Školu su organizirali Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Agencija za odgoj i obrazovanje.

Otvarajući Školu, predsjednik Vijeća za katehizaciju i novu evangelizaciju pri HBK đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić naglasio je da vjeroučitelji u školu idu u ime Crkve i ondje su navjestitelji Evanđelja. Crkva ih kao svoje istaknute članove s povjerenjem šalje u školu djeci, mladima i u zbornicu da ondje budu navjestitelji i svjedoci vjere Crkve, da naviještaju sadržaj vjere Crkve i da budu svjedoci njezina iskustva spasenja u Kristu, istaknuo je nadbiskup Hranić.

katehetska_mRavnateljica Agencija za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković-Pečenković osvrnula se također na temu Škole. Istaknula je da je tema više nego prikladna jer nerijetko se događa da učenici svoje unutarnje razvojne teškoće povjeravaju upravo vjeroučiteljima osjećajući da u njih, na poseban način, mogu imati povjerenja. S obzirom da je vjeroučitelj ujedno i poslanik Crkve, učenici s pravom tako i osjećaju jer vjeruju da je vjeroučitelj vrlo blizak s onim u koga i sami vjeruju, s transcendentnim koji može ispuniti njihovu nutrinu. Iz perspektive odgojno-obrazovnoga sustava i Agencije kojoj je na čelu, ravnateljica Žarković-Pečenković pozdravila je ovakvu odgojnu podršku vjeroučitelja mladima jer se time preveniraju različiti oblici teškoća. Na kraju je izrazila nadu da će Katehetska škola pridonijeti tome da svaki vjeroučitelj prepozna duhovnost kao okosnicu vlastite vjere i da će učiti prepoznavati duhovne potrebe učenika te još više osluškivati njihova iskustva i potrebe. Na takav će način vjeronauk još više učvrstiti svoj identitet, rekla je te zahvalila NKU na trajnoj brizi za izgradnju i formaciju vjeroučitelja osobito u vidu organizacije katehetskih škola.
Predstojnik NKU HBK izv. prof. dr. Ivica Pažin osvrnuo se na sam pojam duhovnosti te istaknuo da on može označavati prostore mira i relaksacije. No, upozorio je da duhovnost nije nešto što je postalo popularno, nego je prilično komercijalizirano. Stoga se postavlja pitanje tko ima pravo na duhovnost i na kakvu duhovnost. U tom vidu podsjetio je na traganja za duhovnošću srednjoškolaca, adolescenata te naglasio važnu ulogu vjeronauka i vjeroučitelja kojima je poručio: Želim da u ova dva dana odahnete i da udahnete, da se produhovite i oduševite iznova za poziv na koji ste kao vjeroučitelji pozvani.
katehetska1_mSam program Katehetske škole i objašnjenje izbora teme predstavila je voditeljica povjerenstva Katehetske škole prof. dr. sc. Ana s. Thea Filipović. Naglasila je da tema proizlazi iz želje samih vjeroučitelja koji su u anketi izrazili temu duhovnosti u vjeronauku. Drugi razlog za odabir teme je i Godina posvećenoga života koja se usko povezuje s duhovnošću. Ujedno je ovo i godina u kojoj se obilježava obljetnica rođenja dviju osoba, istaknutih duhovnih učitelja: 500. obljetnica rođenja sv. Terezije Avilske i 100. obljetnica rođenja Thomasa Mertona. Pojasnila je kako vjeronauk u školi ima istaknuto mjesto promicanja otvorenosti prema duhovnosti. Stoga je Katehetska škola prigoda, putem predavanja i radionica, promišljati o pitanjima: kako vjeronauk može promicati duhovni život učenika, kojim se govorima izražava duhovno iskustvo, što znači kultura duhovnoga života iz kršćanske perspektive, koji su izvori duhovnoga života, kako se izgrađuje kontemplativna osobnost, što znači život u nasljedovanju Krista i odnos prema bližnjima i prema događajima u svijetu te kako se duhovnost očituje u prihvaćanju drugih i drugačijih?

katehetska2_m

Tijekom Katehetske škole održana su četiri plenarna predavanja. Prvoga dana u petak, 21. kolovoza mr. sc. Marinko Duvnjak imao je predavanje „Kultura duhovnog života – iz kršćanske perspektive”, izv. prof. dr. sc. Ružica Razum „Duhovnost u vjeronauku –  lica i naličja”. Drugoga dana predavanje „Duhovnost vjeroučitelja danas s naglaskom na vjeroučitelje laike – empirijski uvidi” održala je dr. sc. Kata s. Amabilis Jurić, a doc. dr. sc. Franjo Podgorelec „Suvremene tendencije u duhovnosti u svjetlu nauka sv. Terezije Avilske”. Rad Škole odvijao se i u tri paralelne radionice. Viša savjetnica za vjeronauk u Agenciji za odgoj i obrazovanje Ankica Mlinarić, dipl. teolog dala je poseban osvrt na pedagoške radionice s temama „Biblijska duhovnost u vjeronauku i školi” (voditelji Igor Begić – Jadranka Jandričić-Arić), „Duhovne potrebe mladih i izrazi duhovnosti mladih” (voditeljice Ljuba Duvnjak – Matilda Budimir) i „Duhovnost milosrđa – za naše vrijeme” (voditeljice dr. sc. s. Ozana Krajačić – s. Smilja Čirko). Istaknula je da su vjeroučitelji izrazili svoje zadovoljstvo načinom obrade i sadržajem koji im je u tim radionicama bio predstavljen.

U završnom dijelu sudionici su dali osvrt na sam tijek Katehetske škole, a govorilo se i o aktualnim pitanjima vezanima za vjeronauk u srednjim školama. Ponovno je istaknut problem medicinskih škola gdje je vjeronauk prisutan samo u prvim dvjema godinama, kao i generalna problematika uvođenja drugoga sata vjeronauka u srednje škole.
Vjeroučitelji su upoznati i s novinama, poglavito vezano za novi udžbenik za prve razrede koji će ovih dana izaći iz tiska te dobili informaciju o temi vjeronaučne olimpijade koja će biti vezana za obitelj. Dan je i osvrt na odabir vjeronauka na državnoj maturi za što se ove godine odlučilo dvjestotinjak učenika. Posebno je istaknuta činjenica da učenici postižu sve bolje rezultate na državnoj maturi, a vjeronauk će i iduće godine biti jedan od predmeta.  Dana je i kraća obavijest o kurikularnoj reformi koja obuhvaća i nastavu vjeronauka.