Najave i izvješća / 28. svibnja 2018.

Održan stručni skup Kurikulumski pristupi planiranju i programiranju nastave hrvatskoga jezika

U Zagrebu je 24. svibnja 2018. godine u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga održan stručni skup Kurikulumski pristupi planiranju i programiranju nastave hrvatskoga jezika za voditelje županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika sjeverozapadne Hrvatske. Skup su zajednički organizirale više savjetnice za hrvatski jezik dr. sc. Marijana Češi, mr. sc. Gea Cetinić i Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Bila je to prilika da voditelji županijskih stručnih vijeća u neposrednome kontaktu s članicama radnih skupina eksperimentalnoga programa Škola za život Nikolinom Marinić, prof., i Dijanom Greblički Miculinić, prof., tijekom stručnoga skupa razgovaraju o četvrtoj inačici Nacionalnoga kurikuluma nastavnoga predmeta Hrvatski jezik, s naglaskom na sadržaj dokumenta za peti razred osnovne škole i prvi razred srednjih škola.

U uvodnim izlaganjima dan je osvrt na dokument, istaknute su mogućnosti njegove primjene u nastavnome procesu, načini organizacije i provedbe edukacije učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika u školama koje su odabrane za eksperimentalnu provedbu. U drugome dijelu skupa, u manjim su skupinama voditelji imali priliku dati svoj osvrt na dokument, izmijeniti svoja razmišljanja o njegovoj provedbi te iznijeti pitanja s kojima se susreću u radu s kolegama na županijskim stručnim vijećima u svojim županijama. U završnome dijelu skupa iznijeta su pitanja i komentari rada pojedinih skupina te su u odgovorima članica radnih skupina stavljeni naglasci na novine koje dokument donosi. Svoje dosadašnje iskustvo u reformskim procesima iznijele su i voditeljice čije su škole odabrane za eksperimentalnu provedbu. Voditelji županijskih stručnih vijeća naglasili su vrijednost interaktivnoga rada tijekom skupa, korisnost međusobne razmjene informacija i otvorenosti članica radnih skupina na čitav niz pitanja i komentara o realizaciji procesa planiranja, programiranja, organizacije i vođenja nastavnoga procesa te vrednovanja i samovrednovanja s ciljem ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda navedenih u dokumentu. Najavljen je i sljedeći stručni skup, čije je održavanje planirano 20. lipnja 2018. godine u OŠ Kajzerica u Zagrebu, kao prilika za nastavak suradnje i što kvalitetnije informiranosti učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika u procesima koji slijede.