Najave i izvješća / 7. veljače 2018.

Odgoj za humanost od malih nogu – područje humanih vrednota i prevencije trgovanja ljudima

H1_mMeđužupanijski stručni skup Odgoj za humanost od malih nogu – područje humanih vrednota i prevencije trgovanja ljudima, održan je u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem 8. veljače 2018. godine u Dječjem vrtiću Trnsko u Zagrebu. Na stručnom skupu je sudjelovalo 40 odgojitelja i stručnih suradnika s područja Grada Zagreba Zagrebačke županije.

Viša savjetnica mr. sc. Andreja Silić iz Agencije za odgoj i obrazovanje održala je uvodni dio seminara, nakon čega su uslijedila predavanja stručnjaka za pojedine teme. Predavanja su održali Josip Vuletić i Ivana Zadražil Vorberger iz Hrvatskog Crvenog križa, stručna suradnica na priručniku Donna Vrbanac, bacc. praesc. educ, iz Gradskog društva Crvenog križa u Sisku, Ljerka Pukec, odgojitelj mentor, koja je predstavila svoje igrokaze iz priručnika te govorila o primjeru dobre prakse u Dječjem vrtiću Milana Sachsa.

Ostvareno je više paralelnih radionica i rad u manjim skupinama, a na kraju je uslijedila rasprava te je otvorena mogućnost za postavljanje pitanja i promišljanje praktičara.

Ciljevi ovog i idućih stručnih skupova vezanih za naslovnu temu Odgoj za humanost od malih nogu jesu:

 • jačanje kompetencija odgojitelja u svakodnevnom radu te kvalitetnoj primjeni preventivnih i zaštitnih programa u kontekstu dječjeg vrtića,
 • znati načela rada Crvenog križa i djelovanje Crvenog križa te poimati važnost humanih osjećaja i djelovanja,
 • prepoznati načine sudjelovanja u humanitarnim akcijama, volonterskim aktivnostima i manjim istraživačkim projektima koji su usmjereni na dobrobit pojedinca i zajednice,
 • razviti osjećaj za aktivno sudjelovanje i pokretanje promjena,
 • usvojiti vještine kritičkog mišljenja i napuštanja predrasuda, te razviti i usvojiti vještine uvažavanja i poštivanja različitosti i osjećaja nediskriminacije,
 • identificirati vlastite potrebe, razviti vještine izgradnje osobne otpornosti,
 • unaprijediti komunikacijske vještine – razumjeti prednosti dvosmjerne komunikacije, razviti vještine aktivnog slušanja, vještine formuliranja ja-poruka, znati prepoznati elemente neverbalne komunikacije, zaključivati o važnosti nenasilne komunikacije za osobni uspjeh i kvalitetan život u zajednici,
 • opisati situacije i namjere koje dovode do ugrožavanja sigurnosti djeteta,
 • navesti postupke koji prethode i vode u trgovanje ljudima,
 • prepoznati znakove opasnosti, primijeniti mjere opreza i objasniti načine zaštite,
 • opisati postupke koji prethode otimanju i ropstvu,
 • argumentirati tko je prekršitelj, a tko žrtva,
 • nabrojati savjete za sigurno korištenje interneta.

H2_mHrvatski Crveni križ kao nositelj humanitarnog odgoja učenika u školama, pripremio je priručnik Odgoj za humanost od malih nogu u namjeri da humanitarni odgoj, koji se provodi u okviru kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja, prilagodi za predškolsko obrazovanje.

U dječjim vrtićima na području Republike Hrvatske preventivni i zaštitni programi sastavni su dio kurikuluma svake ustanove. U suradnji s Hrvatskim crvenim križem nastojat ćemo poduprijeti bolje kompetencije odgojitelja i stručnih suradnika, njihova znanja, vještine i sposobnosti za što bolje planiranje, provođenje, praćenje i vrednovanje ostvarivanja preventivnih i zaštitnih programa. Program Odgoj za humanost od malih nogu omogućuje djeci rane i predškolske dobi stjecanje odgoja za humaniji, zdraviji i sigurniji život.Program se sastoji od četiri dijela: Humane vrednote, Prevencija trgovanja ljudima, Zaštita zdravlja i Priprema za izvanredne situacije.

U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Crveni križ je u svrhu istraživanja najboljih oblika i načina rada s djecom rane i predškolske dobi i primjenjivosti prikladnih sadržaja i aktivnosti, napravio odabir vrtića za provođenje istraživanja i pokusnog testiranja vježbi, aktivnosti i raznovrsnih sadržaja predloženog priručnika. U pokusnom testiranju sudjelovalo je ukupno 2127 djece. Djeca, odgajatelji i stručni suradnici pokazali su veliki interes za program, a rezultati procjene korišteni su za daljnje poboljšanje i razvijanje programa i izradu priručnika za odgajatelje.

H4_mHrvatski Crveni križ dobio je pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje i odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za korištenje priručnika u odgojno-obrazovnim ustanovama za djecu rane i predškolske dobi, ali i za stručno usavršavanje odgojitelja za provođenje programa Odgoj za humanost od malih nogu.

Nastali priručnik je prvenstveno namijenjen odgajateljima odgojno-obrazovnih institucija za djecu rane i predškolske dobi, ali ga mogu koristiti u cijelosti ili pojedine dijelove i drugi naši suradnici, posebno voditelji klubova mladih Hrvatskog Crvenog križa (MHCK) organiziranih u Gradskim društvima Hrvatskog Crvenog križa.

Posebna vrijednost navedenih aktivnosti i rada volontera jest u tome što će, nakon završene edukacije programa Odgoj za humanost od malih nogu, imati mogućnost provoditi program s djecom koja su izvan odgojno-obrazovnog sustava te nisu u prilici sudjelovati u aktivnostima dostupnima djeci obuhvaćena i uključena u odgojno-obrazovni sustav.

Učenje djece rane i predškolske dobi temelji se prvenstveno na iskustvenom učenju. Kad je riječ o učenju o ljudskim pravima i usvajanju humanih vrednota, polazi se od onog što je djeci najbliže, što se izravno odnosi na njihov život i odgovara na njihove temeljne potrebe. Djeca najbolje uče živeći u kvalitetnim uvjetima, uz kompetentne roditelje, odgojitelje i učitelje, stručne suradnike. Iz tog je razloga odgojno-obrazovni kontekst, koji uključuje i materijalne uvjete i međusobne odnose sudionika, od velike važnosti za razvoj predškolskog djeteta, jer kvalitetno osmišljeno i pripremljeno okruženje za učenje i razvoj otvara mogućnosti za usvajanje znanja, razvoj socijalnih vještina i kompetencija te izgradnju stavova nužnih za život u humanom, demokratskom društvu. Osim toga u takvom je okruženju moguće učiti i usvajati od najranije dobi, u različitim aktivnostima i igrama, niz vrijednih i za život važnih znanja, kompetencija, vještina i sposobnosti u svrhu zaštite i očuvanja svojeg i tuđih života.

H5_mNiz aktivnosti za očuvanje i zaštitu zdravlja, sigurnost djece, osobito u širem socijalnom kontekstu, te u posebnim, za život opasnim situacijama, moguće je i potrebno organizirati u djeci poznatom kontekstu dječjeg vrtića. Na taj će način, uz kompetentne i odgovorne odgojitelje i stručne suradnike moći stjecati vještine i sposobnosti te znanja potrebna za življenje u zajednici s drugima i očuvanje svojih i tuđih života u različitim situacijama. Iz tog će razloga Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Hrvatskim crvenim križem nastaviti organizirati niz stručnih skupova za odgojitelje i stručne suradnike u dječjim vrtićima na području svih županija Republike Hrvatske.