Najave i izvješća / 14. ožujka 2019.

Odgoj i obrazovanje za aktivno i odgovorno građanstvo

Agencija za odgoj i obrazovanje uz podršku Udruge učeničkih domova Republike Hrvatske organizirala je u Osijeku, od 6. do 8. ožujka 2019. godine Zimsku školu za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima.

Na stručnom skupu sudjelovalo je oko 160 odgajatelja, stručnih suradnika, zdravstvenih voditelja i ravnatelja učeničkih domova. Zimska škola ove je godine bila posvećena stručnom usavršavanju i razmjeni iskustava u području odgoja i obrazovanja za aktivno i odgovorno građanstvo.

Razvijanje građanske kulture predstavlja jedan od prioriteta u nadolazećim reformskim promjenama. Građanska i društvena kompetencija prepoznata je kao jedna od temeljenih kompetencija u Europskom referentnom okviru ključnih kompetencija za cjeloživoto učenje. Na tom tragu, građanski odgoj i obrazovanje u kurikulumu međupredmetne teme uključuje formalne i neformalne programe kojima se razvija upravo ta temeljna kompetencija, odnosno razvijaju se znanja, vještine/sposobnosti te demokratski stavovi i vrijednosti koje će omogućiti odgovorno sudjelovanje u društvu, uvodno je naglasila organizatorica stručnog skupa, viša savjetnica Miljenka Galić, dipl. ped.

Predavači na stručnom skupu bili su: prof. Ksenija Matuš, dr. sc. Berto Šalaj, prof. Višnja Biti i prof. Josipa Galić, koji su svojim izlaganjima izazvali veliku pozornost  jer su ukazali na važnost  osobnog rasta i razvoja, razvijanja građanske kompetencije, općeg životnog zadovoljstva i optimizma, razvijanja pozitivnog stava prema različitostima, te dublje razumijevanje svijeta odgajanjem humanosti  i volonterskog rada kojima se u našoj pedagoškoj praksi ne pridaje dostatna pažnja.

Ravnateljica Milica Knežević, prof., stručna suradnica pedagoginja mr. sc. Karolina Jukić i odgajateljica Ivana Ivančić Medved iz Srednjoškolskog đačkog doma u Osijeku, predstavile su bogate aktivnosti i projekte koji se provode u toj ustanovi. Odgajatelji i stručni suradnici predstavili su tradicionalno svoj odgojno-obrazovni rad u pedagoškim radionicama koje su bile izuzetno dobro prihvaćene.

U zaključku je naglašeno da je građanski odgoj i obrazovanje nešto o čemu treba svakodnevno promišljati u svim odgojno-obrazovnim ustanovama, osobito učeničkim domovima jer su oni mjesto življenja učenika. Treba ih poučavati kako i zašto sudjelovati u izgradnji boljeg demokratskog društva i stoga je ključan razvoj vještina i stavova aktivnog građanstva, jer aktivni i odgovorni građani ne samo da znaju svoja prava i odgovornosti, već pokazuju i solidarnost s drugima i spremni su dati nešto zauzvrat društvu.