Najave i izvješća / 28. veljače 2017.

Novi pristupi u procjeni i tretmanu specifičnih teškoća u učenju

U organizaciji  Agencije za odgoj i obrazovanje 23. i 24. veljače 2017. godine u Puli je održan III. državni skup za stručne suradnike logopede „Procjena i tretman specifičnih teškoća u učenju – novi pristupi”.

Sudionike skupa pozdravila je ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje, Jadranka Žarković-Pečenković, prof., koja je naglasila da je uloga stručnih suradnika neprocjenjiva u pružanju stručne i savjetodavne pomoći odgojno-obrazovnim radnicima.

Usvajanje jezika odvija se komunikacijskom i socijalnom interakcijom i samo po sebi je neraskidiv proces. Uredan jezično-govorni razvoj obuhvaća komunikaciju, socijalnu interakciju i djetetovu želju da komunicira i spozna svijet oko sebe. Želja za komunikacijom, a time i socijalna interakcija preduvjeti su urednoga jezično– govornog razvoja. Rano otkrivanje teškoće potrebno je radi pravodobne i odgovarajuće terapije kojom se smanjuju posljedice zaostajanja u razvoju govora. Svako kašnjenje u prepoznavanju jezične teškoće i neprovođenje pravodobne terapije uzrokuje smanjenje  komunikacijskog potencijala. Na skupu je zaključeno da je razvoj logopedske znanosti neizostavno praćen potrebom ujednačavanja naziva jezično-govornih i komunikacijskih poremećaja. Stoga se nameću dva temeljna pristupa: prvi pristup koji bi se najbolje mogao definirati kao „nomen est omen“, tj naziv mora biti pomno odabran kako bi što jasnije i pravilnije oslikao pojam na koji se odnosi te drugi pristup koji bi najbolje oslikao stih W. Shakespeara-„Ime nije ništa: ono što nazivamo ružom, slatko bi mirisalo i s drugim imenom“, tj. bitan je samo konačni uspjeh sporazumijevanja.

Na kraju je zaključeno da mišljenje logopeda iz sustava odgoja i obrazovanja svakako treba biti usmjereno na funkcioniranje djeteta, njegove dobre strane i kompenzacijske strategije koje koristi da bi se individualni odgojno obrazovni program mogao strukturirati sukladno djetetovim sposobnostima.

Suvoditelj skupa Robert Cimperman, viši savjetnik za stručne suradnike, naglasio je potrebu za sustavnom pomoći učiteljima i nastavnicima u pripremi i provođenju prilagodbi u nastavnom radu sa učenicima s specifičnim teškoćama učenja.

 

Dokumenti