Najave i izvješća / 7. siječnja 2018.

Nastavni scenariji i digitalni obrazovni sadržaji u nastavi Fizike i Biologije

nastavni_sadrzaji1_mU Zdravstvenoj školi u Splitu, 8. siječnja 2018. godine,  održan je međužupanijski stručni skup Nastavni scenariji i digitalni obrazovni sadržaji u nastavi Fizike i Biologije za učitelje i nastavnike fizike i biologije, a koji su napredovali u zvanju. Cilj skupa bio je osposobljavanje učitelja i nastavnika iz područja prirodoslovlja, predmeta fizika i biologija, za uporabu DOSa u nastavi te za izradbu scenarija učenja.

Na početku skupa, Jasna Jović, predstavnica CARNeta, upoznala je nazočne s općim informacijama u svezi pilot projekta eŠkole s posebnim naglaskom na digitalne obrazovne sadržaje. Majana Engelbreht, viša savjetnica za biologiju i kemiju i Ivana Katavić, viša savjetnica za fiziku i tehničku kulturu u svom zajedničkom izlaganju Učenje uz digitalne medije i nastavne scenarije upoznali su učitelje i nastavnike sa zakonitostima učenja i poučavanja koje se provodi uz naglašenu ulogu digitalnih medija, odnosno multimedije i multimedijske komunikacije. Poseban naglasak bio je na kriterijima za izbor nastavnih medija, didaktičkim kriterijima za dizajniranje digitalnih obrazovnih sadržaja i nastavnih scenarija te vrednovanju postojećih digitalnih obrazovnih sadržaja.

nastavni_sadrzaji2_m

U sklopu skupa održane su dvije radionice; uporaba DOSa i izradba scenarija učenja u okviru nastavnih scenarija. Voditelji radionica bili su nastavnici čije su škole uključene u pilot projekt eŠkole. Radionice su provedene u svrhu osnaživanja učitelja i nastavnika u razvijanju digitalnih kompetencija i prepoznavanju distinkcije između prioriteta prirodoslovne i digitalne kompetencije učenika. Učitelji i nastavnici izrađivali su scenarije učenja s ciljem daljnjeg osnaživanje učitelja i nastavnika za konceptualnu nastavu interdisciplinarnim pristupom uz integraciju DOSa u nastavnom procesu.

Učitelji i nastavnici prirodoslovlja Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije prošli su edukacije razvijanja kurikuluma predmeta temeljenoga na konceptima prirodoslovnoga područja stoga su im edukacije o nastavnoj tehnologiji nužne jer ista označava sistemsku metodu planiranja, upotrebe i vrednovanja cjelokupnoga procesa poučavanja i učenja uz poštivanje svih tehničkih i humanih resursa te su interakcije među njima prijeko potrebite.

Svi sudionici skupa evaluirali su pregledane DOSove prema evaluacijskom obrascu koji je priložen u  Prijedlogu kriterija za evaluaciju i preporuka za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja, dokumentu koji je nastao u sklopu aktivnosti “Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije i digitalnih obrazovnih sadržaja u obrazovnom procesu” na projektu „e-Škole: Uspostava sustava digitalno zrelih škola (pilot projekt)“, čiji je nositelj Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet.