Najave i izvješća / 19. listopada 2018.

Nastava fizike u eksperimentalnom programu Škola za život

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 12. listopada 2018. održan je stručni skup voditelja županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika fizike Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i međimurske županije te Grada Zagreba. Tema skupa bila je nastava fizike u eksperimentalnom programu Škola za život s posebnim naglaskom na vrednovanje odgojno-obrazovnih ishoda.

Sudionike skupa je u uvodnom govoru pozdravila ravnateljica I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, škole domaćina, Ivanka Sluganović, dipl. ing.

Uvodno predavanje održao je dr. sc. Vlado Halusek na temu Fizika u ”Školi za život”. Izlaganje se sastojalo iz dva dijela. Prvi dio je temeljen na nekim pitanjima općenito o eksperimentalnom programu Škola za život: koje su odrednice, koliko je škola su uključeno u eksperimentalni dio, što obuhvaća cjelovita kurikularna reforma, vremenik eksperimentalnog uvođenja, što su novosti, a što ne, vrednovanje uspješnosti projekta, ciljevi novih pristupa učenju i poučavanju, priprema učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja. Drugi dio se odnosio konkretno na nastavni predmet Fizika i bavio se pitanjima pripreme učitelja fizike za rad, metodičkog priručnika s posebnim naglaskom na elemente vrednovanja u nastavi fizike i uporabu IKT-a. Voditelji ŽSV-a su vrlo aktivno sudjelovali u predavanju brojnim pitanjima i komentarima.

Nakon uvodnog predavanja dr. sc. Katarina Jeličić je održala predavanje na temu Uloga pokusa u istraživački usmjerenoj nastavi fizike u kojem je ukazala na važnost izvođenja pokusa u nastavi fizike, vrstama pokusa te nedostacima tradicionalnog izvođenja pokusa.

Predavanje doc. dr. sc. Maje Planinić na temu Vrednovanje znanja u nastavi fizike govorilo je o vrednovanju različitih aspekata znanja fizike s fokusom na konceptualnim pitanjima te testu kao mjernom instrumentu znanja.

Skup je nastavljen predavanjem Anice Hrlec, prof., na temu Priprema za pisanu provjeru znanja i analizu. Kolegica je u kratkom predavanju iznijela svoja iskustva o pisanju priprema za nastavne sate pisanih provjera znanja i njihovu analizu.

Završno je predavanje na temu Vrednovanje odgojno-obrazovnih ishoda u fizici održao viši savjetnik za fiziku Gordan Pihač, prof. Sudionici skupa su raspravljali o elementima i načinu vrednovanja odgojno-obrazovnih ishoda.

Nakon predavanja uslijedio je razgovor o dosadašnjem i budućem radu ŽSV-a; polaznici su razmjenom iskustava ukazali na dosadašnje probleme ali i iznijeli brojna pozitivna iskustva u svom radu voditelja.