Najave i izvješća / 2. rujna 2015.

Najava XXIII. međunarodnog skupa Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkoga jezika

XXIII. međunarodni skup Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkoga jezika s temom Prezentacijske i komunikacijske tehnike u inovativnoj nastavi njemačkoga – poticanje motivacije održat će se od 9. do 11. listopada 2015. u Varaždinu. Obavezne prijave do 5. listopada na ettaedu.azoo.hr

Više informacija o skupu u katalogu skupova pod Opći skupovi u suorganizaciji AZOO-a:

/index.php?view=details&id=2957%3Agodinji-meunarodni-skup-drutva-uitelja-i-profesora-njemakoga-jezika&option=com_eventlist&Itemid=569