Najave i izvješća / 25. siječnja 2017.

Najava državnog skupa knjižničara „Kurikulum knjižničnog odgoja i obrazovanja“ i upute za prijavu predavanja

Državni stručni skup stručnih suradnika knjižničara  29. PŠŠK  – „Kurikulum knjižničnog odgoja i obrazovanja – put prema kritičkom mišljenju, znanju i osobnom razvoju“ – namijenjen knjižničarima osnovnih i srednjih škola održat će se od 06. do 08. travnja 2017. godine u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Skup ja zamišljen kao splet različitih metoda i oblika rada (predavanja, radionice, iskustva dobre prakse, posterna izlaganja, okrugli stol, stručni izlet). Kroz predavanja i stručne radionice knjižničari će usvojiti znanja o knjižničnim kurikulumima susjednih država, prepoznati potrebu knjižnično-informacijskog opismenjavanja svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa i razvijanja informacijskih i informatičkih kompetencija školskog knjižničara.

Na 29. PŠŠK će sudjelovati pozvani predavači (Mario Hibert, Mirko Marušić i Jurica Barišin…), a ostale predavače će na temelju prijavljenih radova odabrati Programski odbor 29. PŠŠK (odbor je sastavljen od 11 članova, stručnih suradnika knjižničara).  Kriteriji za odabir radova će biti:

  • kvaliteta tj. odabir teme rada mora poštovati temu stručnog skupa i treba biti inovativan (prikaz ili prijedlog kurikuluma knjižnično-informacijskog odgoja i obrazovanja – domaći/međunarodni),
  • prikaz informacijske pismenosti (jednostavno i napredno pretraživanje informacija, znanje o tome kako je znanje organizirano, čitanje s razumijevanjem i kritičko mišljenje, korištenje informacija, analiziranje i samostalno kreiranje mapa, vrednovanje informacija, izrada dokumenata i mrežnih stranica,  upotrebljivost informacija, autorska prava /copyright/ i prava intelektualnog vlasništva, zaštita informacija, korištenje društvenih mreža, uvjetovanost emocija i osobnog uvjerenja pred objektivnim informacijama i činjenicama,  Information from the senses – preuzeto iz  projekta Erasmus+:  The New Literacy Set, 2015 – 2017),
  • povezanost informacijske pismenosti sa STEM područjem (matematika u pričama – korelacija sa nastavom fizike – razvijanje vještina za svakodnevni život),
  • prikaz društvene odgovornosti školskog knjižničara u provedbi kurikuluma – medijator na putu razvoja osobe koja ima znanje, moral, odgoj i ukus (Milivoj Solar) – informacijski pismena osoba kao osoba koja ima duboku svijest o informacijskom okruženju,
  • razvoj kritičkog mišljenja – kako informacijska pismenost može pomoći u borbi protiv „post-istine“ tj. okolnosti u kojima objektivna istina ima manji utjecaj na oblikovanje javnog mnijenja od emocije i osobnog uvjerenja (https://senseandreference.wordpress.com/category/information-literacy/ ) – mrežne stranice i web alati kao polazište školskim knjižničarima za (hook) privlačenje korisnika u prostor knjižnice na fizički (face to face) kontakt s osobom knjižničara, koji je nezaobilazan u jačanju informacijske pismenosti učenika.

Objavljujemo upute i rokove za prijavu predavanja:

  • Rok za prijavu predavanja je 20. veljače 2017.
  • Rok za povratnu informaciju o odabranim radovima je 01. ožujka 2017.
  • Objava e-zbornika trebala bi biti 06. travnja 2017.

Upute za prijavu sudionika radionica kao i program 29. PŠŠK će biti objavljeni naknadno.

  • Za osnovne i srednje škole  predvidjeli smo ukupno petnaest radionica, a rok za prijavu voditelja radionica je također 20. veljače 2017. godine (sudionici će se prijavljivati na elektroničku adresu voditelja radionica, koji će im odgovoriti jesu li se uspješno prijavili i ima li slobodnih mjesta – broj sudionika državnog skupa ograničen je na 300 pa je stoga broj radionica ograničen na 20, a svaka radionica će biti održana dva puta kako bi svi sudionici imali priliku aktivno sudjelovati u radu). U programu državnog skupa biti će predviđeno vrijeme za prikaz rada u radionicama (u trajanju od deset minuta).