Najave i izvješća / 27. ožujka 2023.

Na zimskoj školi odgajatelji učili kako kvalitetno voditi odgojne skupine u učeničkim domovima

Zimska škola za odgajatelje u učeničkim domovima održana je u Zagrebu, 23. i 24. veljače 2023. Domaćin je bio Učenički dom Novi Zagreb i Graditeljska tehnička škola. Stručni skup organizirala je i vodila viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge i odgajatelje u učeničkim domovima Miljenka Galić, dipl. ped.

Svi predavači i sadržaji stručnoga skupa izrazito su pozitivno evaluirani.

Izv. prof. dr. sc. Ivana Borić u uvodnom je predavanju Struktura rada u odgojnim grupama govorila o odgojnoj grupi kao okruženju koje djeci i mladima pruža predvidljivost i stabilnost kroz dosljedne obrasce ponašanja, očekivanja i pravila te im na taj način pomaže da kroz strukturirane, rutinizirane svakodnevne aktivnosti usvoje i osnaže neke temeljne životne navike i vještine. Stručni rad u pojedinoj odgojnoj ustanovi, kao što je i učenički dom, važno je organizirati kao jedinstvenu stručnu cjelinu. Svi stručnjaci uključeni u život i rad s korisnicima moraju biti povezani i uskladiti svoj rad i stručne postupke. U tom smislu važno je osigurati stabilno okruženje vidljivo kroz redovnu strukturu dana kao osnovu stručnog rada na koju se neophodno moraju nadovezivati specifične aktivnosti i programi usmjereni na potrebe djece i mladih.

Sandro Kraljević, mag. psih., definirao je što su to osobni potencijali i zbog čega su nam važni (kako u poslu, tako i u privatnom životu). Činjenica jest da je svaka osoba na ovom svijetu puna potencijala, međutim ti potencijali često ne budu razvijeni na pravilan način niti u pravom obujmu. Upravo zbog toga važno je znati kako možemo prepoznati vlastite potencijale, kako bismo mogli poduzeti određene korake ka njihovom razvijanju – i tako sutra zaista postali bolje osobe nego što smo danas. Vrlo je lako u mislima “odlutati” na različite crne scenarije o neizvjesnoj budućnosti, krahu svjetske ekonomije, potencijalnom gubitku posla, besparici i sl., što može biti vrlo razarajuće za naše psihološko stanje. Govorio je o potencijalima koji su u našem području utjecaja.

Nataša Šimić, prof., iz pozicije ravnatelja učeničkog doma dala je pregled što sve pridonosi kvaliteti rada odgojno-obrazovne ustanove i pri tome naglasak stavila na odnose u kolektivu, međusobnu potporu i profesionalnu podršku.

Maja Feil Ostojić, prof. i Vesna Toplak, prof., zanimljivim igranjem uloga prikazale su odgojne stilove roditelja i njihov utjecaj na ponašanje učenika. U svom predavanju dale su pregled svrsishodnih i kvalitetnih aktivnosti koje se provode u učeničkom domu Škole za primalje u Zagrebu koje se uspješno mogu provoditi i dobro su prihvaćene.

Redovita prof. u trajnom zvanju dr. sc. Željka Kamenov održala je kvalitetno i korisno predavanje Uloga socijalne i emocionalne inteligencije u razvoju mekih vještina te je naglasila da u svakoj od nebrojenog mnoštva situacija u kojima se današnji čovjek može naći postoje različite mogućnosti djelovanja što traži visoku razinu naših socijalnih vještina i tolerancije u ophođenju s drugima, kao i mijenjanje nekih naših stavova i uvjerenja. Osoba s razvijenom socijalnom inteligencijom će ispravno percipirati socijalnu situaciju i primjereno na nju reagirati, i verbalno i neverbalno. Socijalna inteligencija je povezana s emocionalnom inteligencijom jer se emocionalna inteligencija odnosi na prepoznavanje sugovornikovih i vlastitih emocija i na pravilno reagiranje na te emocije, što ima značajnu ulogu u postizanju kvalitetne i ugodne komunikacije.

Cilj interaktivnog predavanja izv. prof. Ante Kolaka bio je usmjeren na analizu međuvršnjačkih odnosa u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Izdvojen je značaj pedagogije odnosa te je između svih kategorija posebna pozornost usmjerena na odnose među učenicima i statuse učenika s obzirom na sociometrijski status te karakteristike učenika vezane uz pojedini status. Posebna pozornost usmjerena je na sociometriju, načine njezine primjene, mogućnosti i opasnosti. Unutar odnosa važnih za učeničke domove izdvaja se kategorija prijateljskih odnosa. Razlikuje se teorijski koncept popularnosti i prijateljstva. Izdvaja se kategorija najboljeg prijatelja te njegova važnost i značaj. Sudionicima su ponuđene smjernice za savjetodavni razgovor na temu prijateljskih odnosa kroz protokol o dimenzijama prijateljskih odnosa. Analizirali su jedan sociogram i radili na sociometrijskom obrascu koji mogu lako primijeniti u svojoj odgojno-obrazovnoj ustanovi.

Posebnu vrijednost stručnom skupu dali su 18 odgajatelja prikazima primjera dobre prakse u formi pedagoških radionica.

Evaluacija

(pdf: 803,27 KB)

Preuzmi