Najave i izvješća / 2. ožujka 2023.

Na državnom stručnom skupu za učitelje razredne nastave istaknuta važnost primjene strategija i metoda poučavanja koje potiču razvoj aktivnog učenja i kritičkog mišljenja

Državni stručni skup za učitelje razredne nastave održan je od 20. do 22. veljače 2023. u Svetom Martinu na Muri. Tema stručnog skupa bila je Poučavanje i učenje u suvremenom odgojno-obrazovnom procesu. Na stručnom je skupu sudjelovalo 320 učiteljica i učitelja razredne nastave. Stručni su skup organizirale više savjetnice za razrednu nastavu Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ., i Sanja Bilogrević, mag. prim. educ. U radu skupa sudjelovale su i ostale više savjetnice za razrednu nastavu: mr. Đurđa Kulušić,  mr. Šimica Mihaljević, Snježana Lustig, mag. prim. educ., i Mirela Majstrović, mag. prim. educ.

O razvojnim aspektima djece osnovnoškolske dobi izlagala je doc. dr. sc. Tea Pahić, s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Posebno se usredotočila na djecu u dobi od 1. do 4. razreda osnovne škole.

Izv. prof. dr. sc. Petra Pejić Papak, s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, sudionicima je osvijestila važnost suvremenog pristupa učenju i poučavanju. Takav se pristup temelji na promjeni paradigme učenja i poučavanja u kojoj učenik zauzima najvažnije mjesto u raznolikoj i dinamičnoj učionici današnjice, a od učitelja zahtijeva kvalitetnu pripremu i stalno stručno usavršavanje.

O interaktivnim metodama poučavanja govorio je doc. dr. sc. Goran Lapat, s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeka u Čakovcu, koji je učitelje podsjetio na važnost što veće angažiranosti učenika u procesu učenja, korištenja različitih pristupa u poučavanju te prilagođavanja modernijim i suvremenijim metodama i strategijama.

U svim izlaganjima isticala se važnost holističkog pristupa učeniku, kao i važnost primjene strategija i metoda poučavanja koje potiču razvoj aktivnog učenja i kritičkog mišljenja.

Zanimljivu suradnju u zajedničkom izlaganju prikazale su izv. prof. dr. sc. Petra Pejić Papak i Bojana Lanča, mag. prim. educ., učiteljica razredne nastave u zvanju mentora. One su predstavile neke od suvremenih metoda aktivnoga i suradničkoga učenja koje su provedene od 1. do 4. razreda u OŠ-SE „San Nicolò” u Rijeci. Na konkretnim primjerima potkrijepljenima videomaterijalima uočeno je kako se učenici postupno vode prema aktivnim pristupima učenja, kako započeti sa suradničkim poučavanjem te kako koristiti vršnjačko poučavanje već u 1. razredu, ili istraživačko učenje u 4. razredu. Predstavljene su strategije koje učiteljica koristi da bi produktivno iskoristila vrijeme, ali i važnost upravljanja razredom moderiranjem samoga procesa te potrebu refleksije i samorefleksije kod uvođenja novih metoda poučavanja jer je poznato da nisu sve metode  jednako vrijedne za sve učenike, ali ni za sve učitelje.

Sudionici skupa upoznati su s raznolikim primjerima iz prakse.

Tihomir Pleša, mag. prim. educ., u zvanju izvrsnog savjetnika iz OŠ Ljudevita Modeca Križevaci, kroz različite videoradove prikazao je kako KWL metodu rada koristi u četverorazrednom kombiniranom odjelu.

Primjer projektno-istraživačke nastave Upoznajmo eure predstavila je Jasmina Dželadinov Milošević, dipl. učiteljica, u zvanju savjetnika, iz OŠ Marčana. Moglo se vidjeti kako učenici na konkretnim primjerima, istraživačkim radom dolaze do novih spoznaja te matematičke sadržaje povezuju sa stvarnim životom. Tijekom samoga projekta korišteni su digitalni alati koji su osuvremenili nastavu, jako motivirali i zainteresirali učenike.

Petra Kapović Vidmar, mag. prim. educ., u zvanju savjetnika iz OŠ Nikola Tesla, Rijeka, pokazala je kako se pričom koristi u nastavi matematike te predstavila kamišibaj priču kao motivaciju za učenje. Također je sudionike skupa upoznala s cjelodnevnim odgojno-obrazovnim radom u školi iz koje dolazi, a u kojoj se takav oblik nastave provodi već četrdesetak godina.

Petra Kapović Vidmar i Mate Verović (OŠ „Pehlin“, Rijeka), oboje mag. prim. educ., u zvanju mentora, pokazali su kako su ostvarili međuvršnjačku suradnju na mreži u četvrtom razredu.  U radu su ostvarili niz suradničkih aktivnosti, a učenici su bili aktivni sudionici odgojno-obrazovnog procesa. Cilj ove suradnje uspješno je ostvaren jer su učenike motivirali za čitanje lektire.

Vanessa Golubić, učiteljica razredne nastave, u zvanju izvrsnog savjetnika iz OŠ Kajzerica, Zagreb, prikazala je kako u razredu koristi poučavanje temeljeno na Brain-based learning (BBL) metodi. Cilj ove metode je učinkovitije i dugotrajnije učenje te da se s učenicima provode različite aktivnosti u kojima se istovremeno aktiviraju obje strane mozga.

Iskustva uz Erasmus+ projekta predstavila je Sandra Boljunčić, dipl. učiteljica, u zvanju izvrsnog  savjetnika, iz OŠ Jurja Dobrile, Rovinj. Objasnila je koje dobrobiti ima Škola, odnosno učitelji i učenici, od niza projekata u kojima su više od deset godina surađivali s učiteljima i učenicima brojnih europskih zemalja.

Na državnome je skupu obrazložena potreba aktivne uloge učenika u procesu poučavanja i učenja te je istaknuta važnost istraživačkoga rada i projektne nastave te drugih oblika rada u kojima učenici aktivno uče i surađuju. Na zatvaranju skupa istaknuta je važnost neprestanoga stručnog usavršavanja učitelja te implementacija suvremenih metoda i strategija poučavanja i učenja u odgojno-obrazovni proces.

Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ., Sanja Bilogrević, mag. prim. educ.

Evaluacija

(pdf: 591,56 KB)

Preuzmi