Najave i izvješća / 10. travnja 2024.

Multikulturnost i suvremeni trendovi u učenju i poučavanju, profesionalni razvoj nastavnika i učitelja romanskih jezika

Stručni skup za učitelje i nastavnike romanskih jezika (francuski, španjolski i talijanski jezik) pod nazivom Multikulturnost i suvremeni trendovi u učenju i poučavanju, profesionalni razvoj nastavnika i učitelja romanskih jezika održan je 4. travnja 2024. u Vodicama.

Za sudjelovanje na skupu su se mogli prijaviti učitelji i nastavnici francuskoga, španjolskoga i talijanskoga jezika iz cijele Republike Hrvatske budući da je skup imao državni karakter. Na skup se prijavilo 60 kolegica i kolega, dok se broj sudionika tijekom skupa mijenjao.

Skup je započeo u 12:00 i završio u 19:00 sati i u potpunosti se odvijao prema predviđenom programu.

Osnovni je cilj skupa bio upoznati i prepoznati prednosti interdisciplinarnosti, opisati ključne zadaće škole u višekulturnoj demokraciji, usporediti prednosti i nedostatke različitih odgojno-obrazovnih pristupa razvoju višekulturnog društva, predložiti odgojno-obrazovni model razvoja višekulturalnosti, upotrijebiti moderne tehnologije u poučavanju, prepoznati višejezičnost kao temelj multikulturnoga društva.

Prva predavačica na stručnom skupu, prof. emerita Vedrana Spajić-Vrkaš organizirala je svoje izlaganje u dva dijela. U prvom, predavačkom se dijelu bavila školom i anomalijama višekulturnosti u kontekstu demokratskog razvoja, dok je u drugome, radioničkome predložila izgradnju škole kao višekulturne zajednice učenja.

Druga predavačica, Irena Orlić Salaj, profesor izvrstan savjetnik, u svojoj je radionici pokazala male trikove za kvalitetnije učeničko razumijevanje pročitanoga.

Treći predavač, Dragan Sabljak, prof. savjetnik, u interaktivnome je predavanju predstavio AI u službi višejezičnosti.

Četvrta predavačica, Danijela Mihić, prof., pokazala je svoje viđenje višejezičnoga pristupa u nastavi stranih jezika.

Na kraju stručnoga skupa sudionicima je predstavljena i poveznica na MS Forms kako bi ispunili evaluacijski upitnik. Upitnik je ispunilo 46 sudionika skupa (evaluacija u prilogu). Sažetak informacija dobivenih pomoću evaluacijskog upitnika je sljedeći:

  • velika većina sudionika skupa koji su ispunili evaluacijski obrazac (više od 90%) smatra da su predavanja i radionice bili odlični
  • oko 7% sudionika smatra predavanja i radionice vrlo dobrima
  • više od 35% sudionika ostavilo je komentar (nije bio obavezan) u kojemu pohvaljuje organizaciju skupa, kvalitetu i stručnost predavača te predlaže više sličnih skupova
  • prosječna ocjena predavača prelazi 4,70.

Voditelji skupa bili su vanjski suradnici Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Sunčica Sabljak, prof. savjetnik, Marija Puškarić, prof. savjetnik i Loreana Selišek-Butina, prof. izvrstan savjetnik.

Evaluacija

(pdf: 260,14 KB)

Preuzmi